A+ | A | A-

Naslov

Slovensko
umetnostnozgodovinsko društvo
(SUZD)
Aškerčeva cesta 2
SI-1000 Ljubljana
tel: (01) 241 12 10

Arhitekturna zgodovina. Med starim in novim
Tretji bienalni posvet o arhitekturni zgodovini

 

Vabimo vas na znanstveni simpozij Arhitekturna zgodovina. Med starim in novim, ki bo potekal od 24. do 26. novembra 2011 v prostorih Restavratorskega centra na Poljanski 40 v Ljubljani. Že tretji bienalni posvet organizirajo Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Zavod za gradbeništvo Slovenije.

Simpozij se bo začel v četrtek, 24. novembra ob 18h, s slavnostno otvoritvijo in predstavitvijo prvega simpozijskega zbornika Arhitekturna zgodovina ter z okroglo mizo Med starim in novim v arhitekturi danes, na kateri bodo sodelovali priznani arhitekti, konservatorji in umetnostni zgodovinarji.Tako kot prvi dve je tudi tretje srečanje namenjeno povezovanju različnih strok, ki se ukvarjajo z arhitekturno zgodovino ter arhitekturo in urbanizmom, t.j. umetnostnim zgodovinarjem, arhitektom, konservatorjem itd. Izpostavljen bo odnos do starejše arhitekture tako danes kot v preteklih obdobjih: odnos javnosti do novogradenj in starejše arhitekture, odzivanje arhitektov in naročnikov na obstoječe starejše arhitekture pri načrtovanju novih, citiranje starejših oblik, pa tudi vprašanja, povezana z restavratorskim in konservatorskim delom (tudi v preteklosti), še posebej pri intervencijah v spomeniško gradivo.

Za več informacij se lahko obrnete na elektronski naslov: arhitekturna.zgodovina@gmail.com.

 

PROGRAM SIMPOZIJA


Četrtek, 24. novembra 2011
18.00 Slavnostna otvoritev simpozija in predstavitev zbornika Arhitekturna
zgodovina

18.15 Okrogla miza Med starim in novim v arhitekturi danes

 

Petek, 25. novembra 2011
9.00 RENATA NOVAK KLEMENČIČ (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
Obnova spomenikov v Dubrovniku v prvi polovici 15. stoletja
9.30 DUBRAVKA BOTICA (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Utjecaj i interpretacija tradicije u arhitekturi 17. i 18. stoljeća u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
10.00 PREDRAG MARKOVIĆ (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Graditeljska tradicija i arhitektonska invencija između starog i novog: kameni krovovi-svodovi katedrale sv. Jakova u Šibeniku
10.30 Odmor
11.00 HELENA SERAŽIN (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije
znanosti in umetnosti)
Delovanje in vloga graškega Društva za domovinsko varstvo na južnem Štajerskem (1909–1918)
11.30 MARKO ŠPIKIĆ (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Transformacije i kontinuiteti u Dioklecijanovoj palači u Splitu od Roberta Adama do Aloisa Riegla
12.00 MIJA OTER GORENČIČ (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije
znanosti in umetnosti)
Različni pogledi na posege v srednjeveške cerkve
12.30 Odmor
15.00 ŽIVA DEU (Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani)
Meje novega v razvojnem varstvu arhitekturne dediščine
15.30 MATEJA GOLEŽ, TOMAŽ PAZLAR (Zavod za gradbeništvo Slovenije), TOMAŽ MAJCEN (STIK Muzej Laško)
Pomen informacijskega modeliranja za trajnostni razvoj grajenega okolja
16.00 IGOR SAPAČ (Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana)
Novo staro v arhitekturi na Slovenskem. Problematika rekonstrukcijskih posegov
16.30 Odmor
17.00 EVA SAPAČ (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)
Umetnostna zgodovina in spomeniško varstvo v odnosu do prostora kot merila urbanistične umetnosti
17.30 ALEKSANDER SAŠA OSTAN (Atelje Ostan Pavlin)
Staro kot navdih za novo. Principi naselbinske dediščine kot vir za sodobne urbanistične in arhitekturne rešitve
18.00 ALEŠ VODOPIVEC (Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani)
Ravnikarjev odnos do preteklosti in tradicije

Sobota, 26. novembra 2011
9.00 LARA SLIVNIK (Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani), TADEJ BRATE
(Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)
Hradeckega most v Ljubljani
9.30 NATAŠA JAKŠIĆ, KARIN ŠERMAN (Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Novo u starom. Denzlerova Upravna zgrada Gradskih poduzeća u Zagrebu iz 1935. godine u historicističkom tkivu zagrebačkog Donjega Grada
10.00 PETRA ŠUŠTERŠIČ (Ljubljana)
Plečnikov Novi magistrat
10.30 Odmor
11.00 TINA JAZBEC (Ustanova Maks Fabiani)
Murska Sobota – modernistično mesto Ferija Novaka
11.30 TINA POTOČNIK (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije
znanosti in umetnosti)
Staro in novo v razvoju naselja: Mengeš v drugi polovici preteklega stoletja
12.00 JASNA GALJER (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Da li je modernizam još uvijek aktualan? Sraz realnosti i utopije na izložbama stanovanja 1950ih
12.30 NEŽA ČEBRON LIPOVEC (Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerza
na Primorskem)
Koper v povojnih letih: primeri posegov v historično tkivo mestnega jedra

Vljudno vabljeni!

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam