A+ | A | A-

Naslov

Slovensko
umetnostnozgodovinsko društvo
(SUZD)
Aškerčeva cesta 2
SI-1000 Ljubljana
tel: (01) 241 12 10

 

Za Tomaža Brejca, povodom sedamdesete godišnjice (Ješa Denegri)

Dr. Vesna Bučić – devetdesetletnica (Maja Lozar Štamcar)

Breda Ilich Klančnik, ob obletnici (Jana Intihar Ferjan)

RAZPRAVE IN ČLANKI / ESSAYS AND ARTICLES

Nataša Golob, Sentence Petra Lombarda v pontignyjskem slogu: Maribor, Univerzitetna knjižnica, Ms 136 / Peter Lombard‘s Sentences in the ‚Pontigny-style‘

Samo Štefanac, Meister Stefan aus Krainburg, der letzte Vertreter der spätgotischen Architektur in Oberkrain / Mojster Štefan iz Kranja, zadnji protagonist gorenjske poznogotske arhitekture (slovenska verzija članka)

Polona Vidmar, Cerkev Svete trojice v Slovenskih goricah in njeni donatorji. Stubenbergi, Trauttmansdorffi, Khisli, čudodelna podoba in motiv calcatio / The Church of the Holy Trinity in Slovenske Gorice and Its Benefactors. Stubenberg, Trauttmansdorff, Khisl, the Miraculous Image and the Calcatio Motif

Matej Klemenčič, Enrico Lucchese, Ferdinand Šerbelj, Pietà Antonija Belluccija za Schellenburgov Križev oltar pri ljubljanskih frančiškanih / Antonio Bellucci‘s Pietà for Jakob Schell von Schellenburg‘s Altar of the Holy Cross in the Former Franciscan Church in Ljubljana

Bojan Djurić, Borl/Ankenstein portret Lucija Vera / Il ritratto Borl/Ankenstein di Lucio Vero

Cvetka Požar, Vzpostavitev in prve razstave Bienala industrijskega oblikovanja v šestdesetih letih 20. stoletja / The Establishment and First Exhibitions of the Biennial of Industrial Design in the 1960s

Katja Mahnič, Josip Mantuani in moderni muzej. Prispevek k razumevanju Mantuanijevih prizadevanj za reorganizacijo Deželnega muzeja za Kranjsko / Josip Mantuani and Modern Museum. Contribution to the Understanding of Mantuani‘s Efforts to Reorganise the Carniolan Provincial Museum

Mateja Kos, Seminar za umetnostno zgodovino, Spomeniški urad in državni muzej v obdobju direktorjev Josipa Mantuanija in Josipa Mala / Art History Seminary, Monument Office and State Museum in the Period of Museum Directors Josip Mantuani and Josip Mal

Mojca Jenko, France Stelè in Društvo Narodna galerija. Iz arhiva Narodne galerije / France Stelè und der Verein Narodna galerija: aus dem Galeriearchiv

Blaž Zabel, Steletov referat K problematiki Jugoslovanske nacionalne umetnostne zgodovine in svetovna umetnostna zgodovina / France Stele’s Essay on Yugoslav National Art History and World Art Studies

Željko Oset, Prvi člani SAZU iz vrst umetnostnih zgodovinarjev: Izidor Cankar, France Stelè in Vojeslav Molè / First Members of the Slovenian Academy of Sciences and Arts among Art Historians: Izidor Cankar, France Stelè, and Vojeslav Molè

OCENE IN POROČILA / BOOK REVIEWS AND REPORTS

Ferdinand Šerbelj, Bergantova Prestar in Ptičar ponovno iz oči v oči

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam