A+ | A | A-

Naslov

Slovensko
umetnostnozgodovinsko društvo
(SUZD)
Aškerčeva cesta 2
SI-1000 Ljubljana
tel: (01) 241 12 10

Marijan Rupert, Ob jubileju Nataše Golob

RAZPRAVE IN ČLANKI / ESSAYS AND ARTICLES

Robert Peskar, Fragmenti gotskega ciborija iz Kranja / Fragmente des gotischen Ziboriums aus Kranj

Matevž Remškar, Poslikave v cerkvi sv. Marjete na Gradišču pri Lukovici in Mojster Kranjskega oltarja / Murals in the Church of St. Margaret in Gradišče pri Lukovici and the Master of the Altar of Krainburg

Urška Suhadolc, Dolničarjeva Curia Labacensis – načrt za prenovo ljubljanske mestne hiše po augsburškem zgledu / Dolničar's Curia Labacensis – a Plan for the Rebuilding of Ljubljana's Town Hall after Augsburg's Example

Matej Klemenčič, Oltarji križniške cerkve v Ljubljani: sodelovanje Marca Prodija in Antonia Beduzzija? / The Altars of the Church of the Teutonic Order in Ljubljana: a Result of a Collaboration between Marco Prodi and Antonio Beduzzi?

Sara Turk, Baročni oltarji v koprski stolnici in njihova provenienca / Gli altari del duomo di Capodistria e la loro origine

Damir Tulić, Il Cardinale ritrovato: Antonio Gai per l’ex Abbazia di Busco / Ponovno odkriti kardinal: delo Antonia Gaia za nekdanjo opatijo v Buscu

Valentina Pavlič, Jožef Straub in problem avtorstva velikega oltarja v cerkvi sv. Jožefa v Slovenski Bistrici / Joseph Straub and the Question of the Authorship of the High Altar in Saint Joseph Church in Slovenska Bistrica

Katja Mahnič, Razstava zbirke slik v Kranjskem deželnem muzeju 1914. Poskus rekonstrukcije razstavne strategije in njenega pomena / The Exhibition of the Collection of Paintings at the Carniolan Provincial Museum in 1914. An Attempt to Reconstruct Its Display Strategy and Significance

Stanko Kokole, Vojeslav Molè in začetki umetnostnozgodovinskega študija grško-rimske antike na Univerzi v Ljubljani – I. del / Vojeslav Molè and the Earliest Courses in Graeco-Roman Art at the University of Ljubljana – Part I

Ajda Šeme, Program Narodne galerije ob štirideseti obletnici Komunistične partije Jugoslavije leta 1959 – začetek načrtne pedagoške dejavnosti? / The National Gallery of Slovenia and Its 1959 Program Dedicated to the 40th Anniversary of the Communist Party of Yugoslavia – the Beginning of a Planned Educational Activity?

IN MEMORIAM

Primož Lampič, Mag. Mirko (Bogomir) Kambič: življenje in delo

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam