A+ | A | A-

Naslov

Slovensko
umetnostnozgodovinsko društvo
(SUZD)
Aškerčeva cesta 2
SI-1000 Ljubljana
tel: (01) 241 12 10

Razprave / Essays and Articles

Ana Krevelj, »Celjski Fiziolog«: konzole z motivom iz Fiziologa v kapeli Žalostne Matere Božje stolne cerkve sv. Danijela v Celju / “Celje Physiologus”: Consoles with the Physiologus Motifs in the Chapel of the Sorrowful Mother of God, St. Daniel Cathedral in Celje

Alenka Vodnik, Volto Santo, Wilgefortis, Kümmernis, Liberata, ... ? O poimenovanju in razširjenosti upodobitev bradate križane figure v slovenskem poznosrednjeveškem stenskem slikarstvu / Volto Santo, Wilgefortis, Kümmernis, Liberata, and more? On the Denomination and Extent of the Depictions of the Bearded Figure on the Cross in Slovene Late Medieval Mural Painting

Renata Novak Klemenčič, Cerkev sv. Vlaha v Dubrovniku v 20. letih 15. stoletja in Bonino di Jacopo da Milano / La chiesa di San Biagio a Ragusa (Dubrovnik) nel terzo decennio del Quattrocento e Bonino di Jacopo da Milano

Zuleika Murat, Leather manufacturing and circulating models in the Middle Ages: from a Byzantine patena in Halberstadt to a Veneto-Cretan Icon in Ljubljana / Obdelava usnja v srednjem veku in širjenje predlog: od bizantinske patene v Halberstadu do beneško-kretske ikone v Ljubljani

Damir Tulić, Prilozi za Bernarda Tabacca i nota za Giovannija Toschinija i Francesca Cabiancu / New Contributions to the Oeuvre of Bernardo Tabacco and some Notes on Giovanni Toschini and Francesco Cabianca

Iva Pasini Tržec, Ljerka Dulibić, Formazione di collezione di opere d’arte del vescovo Josip Juraj Strossmayer – contributo del pittore e restauratore Achille Scaccioni / Oblikovanje umetnostne zbirke škofa Josipa Juraja Strossmayerja - prispevek slikarja in restavratorja Achilleja Scaccionija

Nataša Lah, Teorijske slike nastale po predlošku Krležinih skica za portret Ljube Babića / Teoretične slike nastale po predlogi Krležinih skic za portret Ljube Babića

Gradivo / Miscellanea

Gašper Cerkovnik, Gotski relief sv. Pavla – novoodkrito delo rezbarja reliefov v Zgornjem Tuhinju in delavnice mojstra Vida iz Kamnika / Gothic Relief of St Paul: A Newly Discovered Work of a Carver of Zgornji Tuhinj Reliefs and Master Veit Workshop from Kamnik

Dušan Kos, Dvor Gallenbergov v Mekinjah / Gallenberg Court in Mekinje

Tomaž Lazar, Nenavadna analogija: Rembrandtov Faust in čarovniški pečatnik iz Narodnega muzeja Slovenije / Unusual Analogy: Rembrandt's “Faust” and Magicians Seal Matrix from the National Museum of Slovenia

Stanko Kokole, Bellorijeva bronasta statueta Sedečega Merkurja v ilustriranih starinoslovnih tiskih do leta 1757 in marmorni Narcis Francesca Robbe / Bellori's Bronze Statuette of the Seated Mercury in the Illustrated Compendia of Classical Antiquities Before 1757 and the Marble Narcissus by Francesco Robba

Mateja Neža Sitar, Beneški slikar Paolo Rossini in njegova slika Križani z Magdaleno iz podružnične cerkve Sv. Treh kraljev na Brunku / Il pittore “veneziano” Paolo Rossini e il suo Crocifisso con la Maddalena della chiesa succursale dei Santi Re Magi a Brunk (Slovenia)

Sanja Žaja Vrbica, Slikar Marko Rašica u Ljubljani na početku 20. stoljeća / Slikar Marko Rašica v Ljubljani na začetku 20. stoletja

Zala Maček, Razvoj slovenske fotografske terminologije na primeru slovarja Nemško-slovenska fotografska terminologija Lea Novaka / Entwicklung slowenischer Terminologie der Fotografie am Beispiel des Wörterbuches Deutsch-slowenische Terminologie der Fotografie von Leo Novak

Bogo Zupančič, Študijska leta arhitekta Edvarda Mihevca / The Student Years of Architect Edvard Mihevc

Alenka Di Battista, Nova odkritja pri raziskovanju Ravnikarjeve Nove Gorice in Trenzevega Velenja / Unknown plans for Nova Gorica by Edvard Ravnikar and Velenje by Janez Trenz

Ocene in poročila / Book Reviews and Reports

Samo Štefanac, Monografija o šibeniški katedrali

In Memoriam

Barbara Jaki, Anica Cevc (1926–2011)

Kronika / Chronicle of Events

Matej Klemenčič, Poročilo o delu Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva v letu 2010

Matej Klemenčič, Nagrade in priznanja Izidorja Cankarja za leto 2011

Avtorji / Authors

Sinopsisi / Abstracts

Slikovna priloga / Plates

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam