A+ | A | A-

Matej Klemenčič
Novi Bilten SUZD

Naslovnica prve številke Biltena SUZD leta 1978, oblikoval Ranko Novak

Jeseni 2008 se je, malo pred občnim zborom, izoblikovala ideja, da bi društvo poleg znanstvene revije Zbornik za umetnostno zgodovino izdajalo tudi periodično publikacijo, ki bi imela čim širši doseg in ki bi članom društva in drugim bralcem prinašala čim več informacij o dogodkih na področjih, ki jih pokriva naša veda. V preteklosti to iz finančnih in organizacijskih razlogov ni bilo mogoče, a sedaj, v času interneta, je skrb za papir in tisk postala manj pomembna.{jumi images/stories/css/modra.css}{/jumi}

Sam sicer nasprotujem temu, da bi knjige izdajali samo še v virtualnem prostoru, papir kot nosilec informacij se mi zdi še vedno nenadomestljiv; elektronske objave vidim predvsem kot dopolnitev klasičnim, saj omogočajo drugačno uporabo, dostopnost v kabinetu, na plaži ali v kavarni, predvsem pa hitro pregledovanje in iskanje po besedilih. Publikacija, katere namen bi bil predvsem ažurnost in široka dostopnost, pa klasične oblike morda res ne potrebuje. S kolegi smo si zato zamislili elektronsko revijo s programom, zastavljenim tako, da bi dopolnjeval obstoječe klasične periodične publikacije (poleg Zbornika za umetnostno zgodovino seveda še Acta historie artis Slovenica in Umetnostno kroniko) ter omogočal nadgrajevanje v skladu z željami bralcev. Nekaj izbranih besedil, kakšna obsežnejša recenzija in poročilo o delu društva bo ob koncu leta morda našlo prostor tudi v Zborniku za umetnostno zgodovino, preliminarne objave pa so že od začetka mišljene kot napoved daljših študij, ki čakajo na objavo v zborniku. Pustili smo si tudi odprta vrata za morebiten natis izbranih delov nove revije v klasični obliki, a seveda le v primeru, da ne bi bilo finančnih ovir. Čeprav smo prvo številko načrtovali že za februar, se je oblikovanje novih spletnih strani društva, ki so tudi nosilec biltena, zavleklo preko sredine aprila; sedaj so naši načrti v veliki meri uresničeni, čeprav se zavedamo, da bodo drobni popravki še potrebni. V naslednjih mesecih pa bomo poskušali spletne strani dopolniti še s forumom, ki bo omogočal neposredno komentiranje prispevkov v društvenih publikacijah, pa tudi umetnostnozgodovinsko dogajanje na splošno.
In ime? Kot po naključju je bila prav podpredsednica društva Mateja Kos med tistimi, ki so sredi osemdesetih let poskušali nadaljevati z izdajanjem Biltena Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva, ki je prvič izšel leta 1978; takrat jim žal ni uspelo, je pa tokrat botrovala novi reviji, ki si tako želi v drugačni fizični in deloma seveda tudi vsebinski podobi nadaljevati založniško tradicijo našega društva.

 

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam