A+ | A | A-

Rajka BRAČUN SOVA, Metoda KEMPERL
Študij muzejske pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani v letu 2013 prvič razpisuje inovativen študij muzejske pedagogike. Gre za dvoletni študij druge stopnje, ki je namenjen študentom različnih humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved, ki jih zanima vzgojno-izobraževalno delo v muzejih in ustanovah z značilnostmi muzeja, kot so botanični in živalski vrtovi, razstavne galerije knjižnic in arhivov, zavodi za varstvo kulturne dediščine idr. Prav tako je namenjen že zaposlenim v muzejih, ki skrbijo za svoj poklicni razvoj in bi želeli izboljšati svojo pedagoško prakso. Študij omogoča pridobitev ustreznih kompetenc za delo s šolarji, njihovimi starši in učitelji na področju kulturne vzgoje, pa tudi za delo z drugimi obiskovalci muzejev, galerij, kulturnih in naravnih spomenikov ter območij dediščine, zato je posebej zanimiv za tiste, ki si želijo delati v kulturnem turizmu.

Poslanstvo Pedagoške fakultete je izobraževanje in usposabljanje učiteljev ter drugih strokovnih delavcev za področje vzgoje in izobraževanja. Fakulteta je vodilna institucija za izobraževanje pedagoških delavcev v Sloveniji in izvaja vrsto študijskih programov, katerih skupni imenovalec je usposobljenost za delo z ljudmi. Diplomanti vseh študijskih programov si na tej fakulteti pridobijo številne splošne in pedagoško-strokovne kompetence. Med njimi velja omeniti refleksivnost in strokovnost za reševanje različnih pedagoških problemov, komuniciranje v slovenskem in tujem jeziku ter timsko delo z drugimi strokovnjaki v vzgoji in izobraževanju, celostno pojmovanje otrok in mladostnikov ter poznavanje in razumevanje njihovih razvojnih značilnosti, razlik in potreb. Naši študenti poznajo in razumejo zakonitosti učenja in poučevanja različnih področij ter procese v vzgoji in izobraževanju v razmerju do posameznika in družbe nasploh. Na drugi in tretji stopnji študija so sposobni raziskovanja na pedagoškem področju, različni študiji in študijske smeri pa ne zajemajo samo poučevanja otrok, temveč edukacijsko delo s celotno populacijo. To je tudi značilnost študija muzejske pedagogike. V okviru tega študija bodo študenti spoznali vzgojno vrednost kulture in v povezavi s tem vzgojno-izobraževalno vlogo muzejev ter galerij (tj. umetnostnih muzejev), različne metodike muzejskopedagoškega dela, metodologijo pedagoškega raziskovanja in druge relevantne teme, ki jim bodo omogočile pridobitev znanja za vzgojno-izobraževalno delo v muzejih ter razvoj temu ustrezne poklicne identitete.

Pedagoška fakulteta v skladu s politiko vzgoje in izobraževanja v Sloveniji razvija kvalitetna partnerstva z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami za povezovanje študija s prakso. V okviru študija muzejske pedagogike bodo študenti imeli možnosti spoznavanja prakse v muzejih in predvsem prenašanja pridobljenega znanja v muzejskopedagoško oziroma kulturnovzgojno ter turistično prakso, kar je ena od ključnih kompetenc tega programa.

Področje, na katero je vstopila Pedagoška fakulteta, je v nekaterih evropskih državah že razvito. Anglija in Italija na primer, ki sta pedagoško dejavnost uvedli in profesionalizirali v približno istem času kot Slovenija (nekako pred petdesetimi leti), sta danes na tem področju pred nami. Tako z University of London, Institute of Education in Università Roma Tre, ki se lahko pohvalita s tradicijo študiranja in raziskovanja muzejske pedagogike, kakor tudi s številnimi drugimi univerzami v državah Evropske unije in nekdanje Jugoslavije ima Pedagoška fakulteta sklenjene sporazume o mednarodnem sodelovanju, kar bo motiviranim študentom muzejske pedagogike lahko prineslo veliko študijskih koristi.

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam