A+ | A | A-

Vesna Kamin Kajfež
Nova slika Angela de Costerja

MadonnaDelCarso-celotaMadonnaDelCarso-ApolonijaMadonnaDelCarso-Lucija


Angelo de Coster (Benetke, 1680−Benetke, 1736), beneški slikar nizozemskega rodu, je bil do nedavnega v umetnostnozgodovinski literaturi znan le po dveh velikih platnih, Čudežu sv. Jurija in Maši v Bolseni, obešenih v prezbiteriju župnijske cerkve sv. Jurija v Piranu, pa še ti dve sta bili prvič temeljiteje predstavljeni v knjigi Istria città maggiori leta 2001 (1).
Na podlagi arhivskih virov in slogovne analize je mogoče de Costerjevemu opusu dodati še eno sliko s Hrvaške. Gre za oltarno podobo s sv. Lucijo in Apolonijo na levem stranskem oltarju v župnijski cerkvi v Sveti Mariji na Krasu (Madonna del Carso) v bližini Savudrije. Delo je Lothovemu krogu pripisala že Višnja Bralić v obsežnem pregledu istrske slikarske dediščine (2). S pomočjo stilne analize je sliko datirala v začetek 18. stoletja in jo povezala z maloštevilnim opusom Angela de Costerja, ob tem pa je poudarila, da bi bilo atribucijo treba potrditi z ustreznimi arhivskimi viri. Med sistematičnim pregledom kapiteljskega arhiva sv. Jurija v Piranu je bilo med drugim mogoče najti knjigo prihodkov in odhodkov Bratovščine sv. Marije na Krasu za obdobje med letoma 1663 in 1719, v kateri je na dan 13. decembra 1715 zabeleženo, da so člani bratovščine za sliko Angelu de Costerju plačali 165 lir in 16 soldov (3).
Oltarna slika sv. Lucije in Apolonije iz župnijske cerkve Marije na Krasu je torej desetletje mlajša od prej omenjenih piranskih slik, ki sta nastali med letoma 1705 in 1706 (4). Glede na slikarjevo starost bi morala predstavljati slikarjevo zrelo delo in tako predstavlja dobro izhodišče za nadaljnjo rekonstrukcijo njegovega opusa.

(1) Alberto CRAIEVICH, in: Istria. Città maggiori: Capodistria, Parenzo, Pirano, Pola: opere d'arte dal Medioevo all'Ottocento (edd. G. PAVANELLO & M. WALCHER), Trieste 1999 [2001], pp. 203−205, cat. 379 (z lit.); IDEM, De Coster Angelo, La pittura nel Veneto. Il Seicento (ed. Mauro LUCCO), II, Milano 2001, pp. 819−820; Vesna KAMIN, Piranski sliki Angela de Costerja, Annales, Series Historia et Sociologia, XVIII/1, 2008, pp. 41−48.
(2) Nina KUDIŠ BURIĆ - Višnja BRALIĆ, et al., Slikarska baština Istre. Djela štafelajnog slikarstva od 15. do 18. stoljeća na području Poreško-pulske biskupije, Zagreb 2006, p. 499, cat. 440 (italijanska izdaja Istria pittorica: dipinti dal XV al XVIII secolo: diocesi Parenzo-Pola, Rovigno − Fiume − Trieste 2005, pp. 141−142, cat. 182).
(3) Kapiteljski arhiv sv. Jurija, Piran, Bratovščina sv. Marije na Krasu (1663−1719), f. 166: "[13Xbre 1715] Per contati al Sig.r [Signore] Anzolo Coster Pittore giusto il suo confesso per la Palla del sudetto Altar giusto d'accordo L. [Lire] 90:-. / Più per spesi del medessimo Pittore in oro colori ogli et altro per servitio del sudetto Altare giusto la notta L. [Lire] 75:16". Za pomoč pri transkripciji se najlepše zahvaljujem Danieli Milotti Bertoni iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Območne enote Piran.
(4) KAMIN 2008, cit. n. 1, pp. 41−48.

Op. ur.: Razširjeni prispevek o oltarju in de Costerjevi sliki bo objavljen v Zborniku za umetnostno zgodovino jeseni 2010.

 

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam