A+ | A | A-

Naslov

Slovensko
umetnostnozgodovinsko društvo
(SUZD)
Aškerčeva cesta 2
SI-1000 Ljubljana
tel: (01) 241 12 10

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo od leta 1999 bienalno podeljuje nagrade, priznanja in častna priznanja Izidorja Cankarja za izjemne zasluge pri preučevanju umetnostne dediščine. Pravilnik o podelitvi priznanj in nagrad Izidorja Cankarja je bil sprejet na občnem zboru SUZD 25. septembra 1997 in je objavljen v Zborniku za umetnostno zgodovino, n.v. XXXIV, 1998, str. 338-340, na občnem zboru 10. novembra 2006 pa so bile sprejete še spremembe in dopolnitve, ki zadevajo tudi naslov pravilnika.

Nagrajenci


1999

alt

Nagrada
prof. dr. Špelca Čopič

Priznanji
Breda Ilich Klančnik
mag. Andreja Žigon


2001

alt alt

Nagradi
akademik dr. Emilijan Cevc   
prof. dr. Nace Šumi

Priznanji
Janez Balažic
Tatjana Wolf Belotto


2003

alt

Nagrada
prof. dr. Sergej Vrišer

Priznanje
dr. Ana Lavrič

Posebno priznanje
Neva Štembergar


2005

alt

Nagrada
prof. ddr. Janez Höfler

Priznanja
Barbara Borčič
dr. Barbara Murovec
Nina Pirnat


2007

alt

Nagrada
prof. dr. Stane Bernik

Priznanja
Mateja Breščak, mag. Andrej Hirci, doc. dr. Matej Klemenčič,
dr. Barbara Murovec, dr. Ivo Nemec in mag. Tamara Trček Pečak
Jana Intihar Ferjan
dr. Blaž Resman

Častno priznanje
dr. Inge Pfleiderer Malačič


2009

Nagradi
prof. dr. Tomaž Brejc
dr. Lojze Gostiša

Priznanja
dr. Janez Balažic
doc. dr. Metoda Kemperl
doc. dr. Helena Seražin


2011

Nagrada
mag. Mirko Kambič

Priznanja
dr. Mija Oter Gorenčič
dr. Bojana Piškur
Breda Ilich Klančnik in mag. Gojko Zupan

Častno priznanje
Milena Kožuh

Obrazložitve


2013

Nagrada
dr. Ivan Stopar

Priznanja
doc. dr. Igor Sapač
doc. dr. Blaž Resman in doc. dr. Helena Seražin
prof. dr. Marjeta Ciglenečki, prof. dr. Polona Vidmar in prof. dr. Janez Höfler

Častno priznanje
Nuša Lapajne

Obrazložitve


2015

Nagrada
prof. dr. Jure Mikuž

Priznanja
prof. dr. Tine Germ
prof. dr. Matej Klemenč

Častno priznanje
Toni Biloslav

Obrazložitve


2017

 
Nagrada
dr. Damjan Prelovšek

Priznanja

dr. Primož Lampič
prof. dr. Jože Muhovič
prof. dr. Igor Sapač in doc. dr. Franci Lazarini

Posnetek podelitve na Arnes


2019

Nagrada
dr. Ferdinand Šerbelj

Priznanja
 urednika dr. Franci Lazarini in doc. dr. Miha Preinfalk in in avtorji monografije Dvorec Betnava (mag. Matjaž Grahornik, Žiga Oman, izr. prof. dr. Igor Sapač, izr. prof. dr. Polona Vidmar, doc. dr. Andrej Hozjan, Primož Predan, doc. dr. Tina Košak, mag. Lilijana Urlep, dr. Valentina Bevc Varl, Mihela Kajzer Cafnik, Andrej Magdič, dr. Eva Sapač)

urednik doc. dr. Luka Vidmar in avtorji monografije Križanke (doc. dr. Mija Oter Gorenčič, red. prof. dr. Metoda Kemperl, doc. dr. Gašper Cerkovnik, dr. Katra Meke, red. prof. dr. Matej Klemenčič, dr. Martina Malešič, mag. Nataša Polajnar Frelih, dr. Ines Babnik, Magda Miklavčič Pintarič, Ana Pokrajac Iskra, dr. Irena Žmuc, dr. Bernarda Županek, doc. dr. Aleš Maver, dr. Marjeta Šašel Kos, doc. dr. Metoda Kokole, izr. prof. dr. Janez Mlinar, Janez Weiss, doc. dr. Matija Ogrin, Blaž Zabel in doc. dr. Lilijana Žnidaršič Golec)

Častno priznanje
dr. Salvator Žitko


2021

Nagrada

Ana Lavrič
znanstvena svetnica v pokoju, za življenjsko delo pri raziskovanju starejše likovne umetnosti na Slovenskem.

Priznanja

zaslužna prof. ddr. Nataša Golob
za monografijo Prvo stoletje Oddelka za umetnostno zgodovino

urednika in avtorji monografije
Na robu: Vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941) / On the Brink: The Visual Arts in the Kingdom of Yugoslavia (1929–1941)

Častno priznanje

Alenka Klemenc
za prispevek k strokovni leksiki, za prevajalsko delo in za sodelovanje z institucijami in posamezniki.

Obrazložitve

 Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam