A+ | A | A-

Naslov

Slovensko
umetnostnozgodovinsko društvo
(SUZD)
Aškerčeva cesta 2
SI-1000 Ljubljana
tel: (01) 241 12 10

Razprave in članki

Željko Bistrović, Tri priloga poznavanju slikarstva trečenta u Istri / Tre contributi alla conoscenza della pittura del Trecento in Istria

Alenka Vodnik, O legendah in legendi sv. Andreja na Gostečah / Über Legenden und von der Andreaslegende in Gosteče

Samo Štefanac, Arhitektura izolske župnijske cerkve sv. Mavra v 16. stoletju / L'architettura della chiesa parrocchiale di San Mauro a Isola d'Istria nel XVI secolo

Mojca Marjana Kovač, Pročelje cerkve sv. Jurija v Piranu in vzori zanj. Izhodišča za vrednotenje kulturnega spomenika / La facciata della chiesa di San Giorgio a Pirano e i possibili modelli. Spunti per una valutazione critica del monumento

Damir Tulić, Per catalogo delle opere veneziane di Giacomo Piazzetta, scultore in legno e marmo / Prispevki k beneškemu opusu Giacoma Piazzette, kiparja v lesu in marmorju

Beti Žerovc, Predlog drugačne časovne umestitve nekaterih del Mateja Sternena / Proposal for a different chronology of certain works by Matej Sternen

Tanja Zimmermann, Novi kontinent – Jugoslavija. Politična geografija „tretje poti“ / Jugoslawien, der neue Kontinent: Politische Geografie des „dritten Weges“

Sarival Sosič, Razvoj figure v kiparskem opusu Dragice Čadež / Figural development in the sculpture of Dragica Čadež

Gradivo

Nataša Kavčič, Inicialni okras listin prve polovice 15. stoletja iz Arhiva Republike Slovenije s posebnim ozirom na listine celjskih grofov / Initialenschmuck bei Urkunden aus der ersten hälfte des 15. Jahrhunderts im Archiv der Republik Slowenien unter besonderer Berücksichtigung der Urkunden der Grafen von Cilli

Damir Tulić, The bust of A Venetian Ecclesiastic by Giovanni Bonazza in National Gallery of Art in Washington / Doprsje beneškega duhovnika Giovannija Bonazze iz National Gallery of Art v Washingtonu

Nina Kudiš Burić, Un dipinto di Francesco Zanella nel Palazzo Arcivescovile di Zara / Slika Francesca Zanelle v nadškofijski palači v Zadru

Vesna Kamin Kajfež, Prispevek k opusu Angela de Costerja/ Contributo al catalogo di Angelo de Coster

Tina Košak, Trije novoodkriti lastniki Almanachovih slik / Three Newly Discovered Owners of Almanach’s Paintings

Dejan Zadravec, Omembe slikarjev v spodnještajerskih župnijskih matičnih knjigah (do leta 1770). I. del: Območje med Savo, Sotlo in Savinjo / Notes on painters in the lower styrian parish registers (up to 1770). Part one: the region between the Sava, Sotla and Savinja rivers

Metoda Kemperl, Nekaj načrtov za stavbno zgodovino župnijske cerkve v Slovenski Bistrici / Einige Pläne zur Baugeschichte der Pfarrkirche in Slovenska Bistrica

Anna Tüskés, Venetian Well-Head in Bled / Beneški vodnjak (vera da pozzo) na Bledu

Nina Zupan Šorli, Christian Paier (1839–1895). Ob 170-letnici rojstva slovenskega popotnega fotografa / Christian Paier (1839–1895). Marking the 170th anniversary of the birth of a slovene travel photographer

Ocene in poročila

Janez Höfler, Mija Oter Gorenčič: deformis formositas ac formosa deformitas: Samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji

Peter Krečič, Od Narodnega doma do Narodne galerije

Metoda Kemperl, Ines Unetič, Kontinuiteta modernizma. Hrvaška arhitektura od moderne do 2010, 10. 6.–4. 7. 2010, Razstavni salon Rotovž, Maribor

Kronika

Matej Klemenčič, Poročilo o delu Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva v letu 2009

In memoriam

Janez Höfler, Gerhard Schmidt (1924–2010). In memoriam

Damir Globočnik, In memoriam. Dr. Cene Avguštin (2. januar 1923–30. marec 2010)

Avtorji

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam