A+ | A | A-

Naslov

Slovensko
umetnostnozgodovinsko društvo
(SUZD)
Aškerčeva cesta 2
SI-1000 Ljubljana
tel: (01) 241 12 10

Branko Vnuk, Ob devetdesetletnici Jožeta Curka

Razprave in članki / Essays and Articles

Monika Osvald, Poznoantična moška portretna glava iz Emone – Konstancij Klor ali Licinij? / A Late Antique Male Portrait Head from Emona – Constantius Chlorus or Licinius?

Ana Jenko, Opombe k srednjeveški arhitekturi beraških redov v Kopru / Notes on the Medieval Architecture of the Mendicant Orders in Koper

Fabien Benuzzi, Una segnalazione per Angelo De Putti / Prispevek k opusu Angela De Puttija

Katra Meke, Slikarska zbirka Ignaca Marije grofa Attemsa /Ignaz Maria Count of Attems's Collection of Paintings

Enrico Lucchese, Precisazioni per Nicola Grassi e Giovanni Visentin, allievi di Nicolò Cassana /Nekaj pojasnil o Nicolu Grassiju in Giovanniju Visentinu, učencih Nicola Cassane

Iva Pasini Tržec, Zwei Gemälde aus der Sammlung Klarwill in der Strossmayer Galerie in Zagreb / Dve sliki iz Klarwillove zbirke v Strossmayerjevi galeriji v Zagrebu

Mateja Kos, Raziskave zbirke slik Deželnega muzeja za Kranjsko pred prvo svetovno vojno in Amalija Hermann pl. Hermannsthal /Research of the Painting Collection of the Provincial Museum of Carniola before WWI and Amalija Hermann von Hermannsthal

Bogo Zupančič, Opus arhitekta Eda Mihevca pred drugo svetovno vojno /The Oeuvre of Architect Edo Mihevc before World War II

Matej Župančič, Alenka Župančič, Edo Mihevc in Oton Župančič: nastanek in usoda pesmi Domovina je ena /Edo Mihevc et Oton Župančič: naissance et destin du poème Unique est la Patrie

Götz Pochat, Angst in der bildenden Kunst – ein phänomenologischer Versuch /Strah v likovni umetnosti – fenomenološki poskus

Ocene in poročila / Book Reviews and Reports

Monika Osvald, Apoteosi. Da uomini a dei, razstava od 21. decembra 2013 do 27. aprila 2014, Hadrijanov mavzolej v Rimu

Mojca Jenko, Tomislav Vignjević: Mrtvaški ples v Istri : Beram in Hrastovlje

Alenka Di Battista, Bogo Zupančič, Ljubljanska inženirska zbornica 1919−44

In memoriam

Špelca Čopič (1922–2014): in memoriam

Jelisava-Špelca Čopič

Avtorji / Authors

Sinopsisi / Abstracts

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam