A+ | A | A-

Naslov

Slovensko
umetnostnozgodovinsko društvo
(SUZD)
Aškerčeva cesta 2
SI-1000 Ljubljana
tel: (01) 241 12 10

Vabilo na predavanje Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva

v četrtek, 25. maja 2023, ob 18.00
Dvorana štirih letnih časov SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje
in na platformi Zoom https://us02web.zoom.us/j/83459455465?pwd=YzhYTW1jL2kwcHhuN04vc0JqQUJHUT09 

dr. Anja Iskra
Kulturna politika in likovna umetnost v Mariboru v času nemške okupacije 1941–1945

Maribor je po napadu sil osi na Kraljevino Jugoslavijo in razkosanju slovenskega ozemlja med štiri okupatorje postal središče nemške začasne pokrajinske enote Spodnja Štajerska. Ker je bil glavni cilj okupacijske politike na Spodnjem Štajerskem formalnopravna priključitev tega ozemlja k pokrajini Štajerski, so začele nemške oblasti tu izvajati strogo raznarodovalno politiko, znotraj katere je imela pomembno vlogo tudi kulturna politika. V predavanju bodo na podlagi arhivskega gradiva predstavljena dva fenomena, ki odslikavata nemška politična prizadevanja po čimprejšnjem ponemčenju tega ozemlja z (iz)rabo tamkajšnje kulturne dediščine. Prvi fenomen je organizacija umetniškega življenja z vzpostavitvijo mariborske podružnice graškega Združenja štajerskih umetnikov in ljubiteljev umetnosti ter prirejanjem ideološko zaznamovanih likovnih razstav. Drugi fenomen pa so nacistične zaplembe kulturnozgodovinskih predmetov ter nacistično razumevanje oziroma odnos do spodnještajerske kulturne dediščine.

Anja Iskra je zaposlena kot asistentka z doktoratom na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta, ZRC SAZU in kot asistentka na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Njene raziskave se osredotočajo zlasti na nemško nacionalsocialistično kulturno politiko okupirane slovenske Štajerske, na problematiko razmerja med umetnostjo in politiko ter ideološko instrumentalizacijo kulturne dediščine v 20. stoletju.

Udeležba je brezplačna.

Soorganizator predavanja je ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta.

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam