A+ | A | A-

Naslov

Slovensko
umetnostnozgodovinsko društvo
(SUZD)
Aškerčeva cesta 2
SI-1000 Ljubljana
tel: (01) 241 12 10

Društvo

Znanstveni simpozij Umetnost in meje

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru vabijo k udeležbi na znanstvenem simpoziju Umetnost in meje.

Simpozij je prvi v vrsti trienalnih posvetov, ki jih kot nadaljevanje posvetov slovenskih umetnostnih zgodovinarjev v organizaciji Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva in Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU organizirajo vse štiri osrednje umetnostnozgodovinske inštitucije v Sloveniji. Letošnji posvet bo mednarodni in bo potekal v soorganizaciji z Društvom umetnostnih zgodovinarjev Hrvaške.  

Na letošnjem simpoziju vabimo k udeležbi s tematiko, ki omogoča najrazličnejše obravnave in poudarke. V ospredju so raziskave teritorijev, ki ležijo ob današnjih mejah med Slovenijo, Hrvaško, Avstrijo, Madžarsko in Italijo in kjer je dolga stoletja potekala meja med Svetim rimskim cesarstvom in deželami ogrske krone na eni in Beneško republiko na drugi strani. V 19. in 20. stoletju so se meje še večkrat spremenile, danes pa so to prostori, po katerih potekajo meje med samostojnimi državami.

Na simpoziju želimo nagovoriti fenomen meje v najširšem pomenu besede. Meja ni bila nikoli le cezura ali pregrada, ampak je bila predvsem prostor prehajanja in povezovanja. Pričakujemo referate, ki bodo predstavljali nova odkritja in interpretacije umetnostne dediščine in pri tem kakorkoli tematizirale problematiko geografskih, zgodovinskih in umetnostnih meja od starega veka do sedanjosti. Zlasti nas zanimajo povezave slovenskega in hrvaškega ter tudi ogrskega prostora.

Kratek povzetek predlagane teme (max. 1500 znakov s presledki) in opisni CV (max. 1000 znakov s presledki) pošljite do 31. maja 2024 na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. O izboru boste obveščeni v začetku junija 2024.

Znanstveni simpozij Umetnost in meje bo potekal med 7. in 9. oktobrom 2024 v slavnostni dvorani gradu Brežice. Delovni jeziki bodo slovenščina, hrvaščina in angleščina. Zadnji dan konference je predvidena ekskurzija z obiskom izbranih umetnostnih spomenikov v Sloveniji in na Hrvaškem.

Organizatorji simpozija:
dr. Helena Seražin, predsednica Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva
red. prof. dr. Dino Milinović, predsednik Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske
izr. prof. dr. Mija Oter Gorenčič, predstojnica Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU
red. prof. dr. Matej Klemenčič, namestnik predstojnice Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
red. prof. dr. Polona Vidmar, predstojnica Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
dr. Alenka Černelič Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice

Spomladanski ciklus predavanj SUZD

Dr. Miha Valant

Ljubljansko društvo Kazina in združenja za likovno umetnost na Kranjskem med leti 1848 in 1918
(Predstavitev doktorske disertacije)

v četrtek, 25. aprila 2024, ob 18.00
v Avditoriju Narodne galerije, vhod Cankarjeva 20, Ljubljana

Prenos v živo bo na voljo na povezavi https://us06web.zoom.us/j/81056787398

V predavanju bodo predstavljeni izsledki doktorske disertacije Ljubljansko društvo Kazina in združenja za likovno umetnost na Kranjskem med leti 1848 in 1918. Raziskava je s pomočjo arhivskih virov in predvsem kranjskih časopisov v nemščini analizirala delovanje društev za likovno umetnost, ki so se tukaj pojavila v drugi polovici 19. stoletja. Poleg delovanja Avstrijskega umetnostnega društva z Dunaja in Štajerskega umetnostnega društva iz Gradca, je veliko pozornosti posvečene tudi obravnavi društvenega delovanja na področju umetne obrti. Celoten lok pa zaključuje doslej še ne obravnava razstavna dejavnost društva Kazina na prelomu stoletja.

Zaradi obsežnosti tematike, se bo vsebina predavanja osredotočila le na študijski primer Štajerskega umetnostnega društva iz Gradca. Njegovi razstavni dejavnosti v Ljubljani lahko sledimo od 60. let 19. stoletja dalje, pa vse do prve razstave v Kazini leta 1903. S tem bodo nakazana tudi izhodišča za nadaljnje raziskave vpenjanja Ljubljane v širši avstrijski umetnostni kontekst okoli leta 1900.

Miha Valant je asistent na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in pri projektu Likovno in arhitekturno razstavljanje med umetnostnimi in ideološkimi koncepti. Primer Slovenije, 1947–1979 (J6-3137).

Udeležba na predavanju je brezplačna.

Spomladanski cikel predavanj SUZD

Špela Grošelj:  Iskanje nacionalnega sloga in identitete v sodobni arhitekturi v Istanbulu
(Predstavitev doktorskega dela)

četrtek, 18. april 2024, ob 18.00
Avditorij Narodne galerije, vhod Cankarjeva 20, Ljubljana

Prenos v živo bo na voljo na povezavi https://us06web.zoom.us/j/87570805090 

Glavna tema doktorskega dela je arhitektura v Istanbulu po letu 2000. Delo se osredotoča tako na sakralne zgradbe (mošeje), kot tudi profane zgradbe, ki so v mestu nastale po letu 2000. Številne zgradbe, nastale v tem obdobju, namreč nosijo elemente, ki so pogosto karakterizirani kot elementi nacionalnega sloga. Ko se v kontekstu Turčije omenja nacionalni slog, imamo v mislih dva različni obdobji in dva različna sloga, ki sta se razvila v 20. stoletju, oba pa sta črpala iz zgodovinskih slogov, predvsem iz 16. stoletja in to združevala z arhitekturnim jezikom svojega časa: Prvo nacionalno arhitekturno gibanje (ali Nacionalna arhitekturna renesansa; 1908-1930) in Drugo nacionalno arhitekturno gibanje (ali Druga nacionalna arhitekturna renesansa; konec 30. let 20. stoletja do konca 40. let 20. stoletja). Študija se osredotoča na arhitekturne elemente, ki so se v teh obdobjih uporabljali in ponovno interpretirali, ter na podobnosti in razlike med temi interpretacijami in njihov pomen za sodobno arhitekturo v Istanbulu.

Špela Grošelj (Ljubljana, 1987) je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani zaključila dvopredmetni študij španskega jezika s književnostjo in umetnostne zgodovine. Po zaključenem študiju je prejela štipendijo turške vlade za študij na Oddelku za umetnostno zgodovino Univerze v Istanbulu. Leta 2023 je zagovarjala doktorat na temo sodobne turške arhitekture in nacionalnih elementov v arhitekturi. V času študija je raziskovala tudi dela Antona Laščaka v Istanbulu in vprašanje njihove kontribucije.

Udeležba na predavanju je brezplačna.

Razstavljanje na Slovenskem III

11. in 12. april 2024, dvorana Mestnega muzeja, Gosposka 15, Ljubljana

četrtek, 11. april, 10.00–17.50 in petek, 12. april, 9.30–17.30

Vljudno vabljeni na tretji simpozij o razstavljanju likovne umetnosti, arhitekture in oblikovanja ter razstavnih institucijah na Slovenskem.

S tretjo edicijo simpozija Razstavljanje na Slovenskem nadaljujemo poglobljen razmislek o razstavljanju umetnosti, arhitekture in oblikovanja pri nas. Dober odziv in pestrost z razstavljanjem povezanih vsebin na prvem in drugem znanstvenem srečanju v letih 2019 in 2022 sta pokazala, da strokovno in tudi širšo javnost zanima razmislek tako o samem področju kot o nanj nanašajočih se temah. Veseli nas, da v premišljevanju mednarodno vpetega slovenskega razstavljanja sodelujejo tudi številni raziskovalci in raziskovalke iz tujine in s tem prispevajo dragocen zunanji pogled na našo razstavno dejavnost.

Izbrane razstave, institucije in druge fenomene s področja razstavljanja tudi tokrat obravnavamo in presojamo v kronološkem loku ter z najrazličnejših vidikov. Simpozij pričenjamo v času Avstro-Ogrske in se preko fenomena jugoslovanskih razstav, organiziranih še pred letom 1918, pomikamo proti razstavljanju in mednarodnim izmenjavam med obema vojnama. Nekaj predavateljev se posveča razstavljanju umetniških del v neumetnostnih muzejih in kontekstih. Z njimi se časovno premaknemo v obdobje po drugi svetovni vojni in s tem k analizi programskih in političnih usmeritev različnih umetnostnih institucij kot tudi njihovi vlogi pri usmerjanju in določanju likovnega področja na Slovenskem. Vsebine se, tako kot na prvih dveh simpozijih, zgostijo v raziskovanju razvoja pospešene institucionalizacije umetnosti, arhitekture in oblikovanja po drugi svetovni vojni. Z različnih zornih kotov obravnavajo delovanje nekaterih ključnih akterjev na polju umetnosti v takratnem jugoslovanskem kontekstu, med drugim tudi Zorana Kržišnika kot pomembnega promotorja slovenske in jugoslovanske povojne umetnosti. Zaključujemo z analizami izbranih razstav zadnjih desetletij, njihovih značilnih kuratorskih praks in novih razstavnih formatov.

S simpoziji Razstavljanje na Slovenskem si prizadevamo za globlje razumevanje tako samega medija razstave kot notranje logike in principov delovanja slovenskega umetnostnega sistema. Pri tem se sprašujemo, kako in zakaj se določeno razstavljanje pojavlja in uveljavlja, v kakšnem razmerju je do razstavljenih objektov in umetnosti nasploh ter kako se prepleta s političnimi in drugimi neumetnostnimi diskurzi in hotenji.

---------

Simpozij poteka v slovenskem, hrvaškem, srbskem in angleškem jeziku; udeležba je brezplačna; program je priložen in dostopen na: https://igorzabel.org/sl/novice/2024/razstavljanje-na-slovenskem-III

Simpozij je nastal v sodelovanju Muzeja in galerij mesta Ljubljane, Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo, Koroške galerije likovnih umetnosti in Galerije Božidar Jakac ter Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU in Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sklopu raziskovalnega projekta Likovno in arhitekturno razstavljanje med umetnostnimi in ideološkimi koncepti. Primer Slovenije, 1947–1979 (J6-3137).

Simpozij finančno podpirata Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in ERSTE sklad.

Spomladanski cikel predavanj SUZD

Spomeniki Istre in Kvarnerja skozi objektiv Branka Fučića

Predava Marijan Bradanović z Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze na Reki

v četrtek, 11. aprila 2024, ob 18.00, v Avditoriju Narodne galerije, vhod Cankarjeva 20.

Prenos v živo po Zoomu bo na voljo na povezavi:

https://us06web.zoom.us/j/86837922538  

Akademik Branko Fučić (8. 9. 1920 – 31. 1. 1999) je svojo osnovno umetnostnozgodovinsko izobrazbo, obogateno s terenskim delom in študijskimi potovanji ter delom v arhivih in knjižnicah, usmeril v razvoj nove interdisciplinarne raziskovalne metode, ki so jo v tistem času uvajali francoski zgodovinarji, zbrani okoli revije Annales. Vizualni del predavanja izpostavlja manj znan Fučićev fotografski opus iz let, ki jih je preživel v hrvaški restavratorski službi (1945 - 1947), in burne okoliščine, v katerih je nastajal. Fučić je že v teh letih, predvsem s terenskim delom v Istri, oblikoval svoje raziskovalne smernice. Predavanje se dotika tudi drugih akterjev, povezanih s Fučićevim delom v tistem času (F. Stelè, Lj. Karaman, A. Horvat, G. Gamulin, E. Cevc, A. Perc, M. Mirabella Roberti, V. Ekl... ). Fučićeve fotografije umetnostnih spomenikov Istre in Kvarnerja so interpretirane v kontekstu novih odkritij, temelječih na arhivskem gradivu, ki ga hranijo pri Ministrstvu za kulturo Republike Hrvaške in drugod, in skozi spomine avtorja predavanja, ki so nastali ob pogovorih z B. Fučićem.

Dr. Marijan Bradanović (Reka, 1966), nekdanji konservator (1992–2007), je redni profesor na Oddelku za umetnostno zgodovino in vodja katedre za varstvo, prezentacijo in interpretacijo dediščine Filozofske fakultete na Reki. Objavlja dela o dediščini poznega srednjega in zgodnjega novega veka ter teme iz varstva in zgodovine varstva kulturne dediščine.

Predavanje bo v hrvaškem jeziku. Udeležba je brezplačna.

 

Vabilo na ekskurzijo in redni občni zbor – Videm in Gorica
sobota, 9. marec 2024


Spoštovane članice in člani SUZD,

v soboto, 9. marca 2024, vas vabimo na ekskurzijo SUZD v Videm in Gorico, kjer si bomo ogledali razstavo Pittori del Settecento tra Venezia e l’Impero. Arte attraverso i territori del Friuli Venezia Giulia. Razstava je posvečena slikarjem, ki so bili v 18. stoletju aktivni na območju med Beneško republiko in cesarskimi deželami v okviru današnje dežele Furlanije Julijske krajine.
Razstava poteka na dveh lokacijah – na Videmskem gradu (Castello di Udine) in v Palači Attems Petzenstein. Po razstavi nas bo vodil kolega Saša Quinzi, ki je skupaj z Liliano Cargnelutti in Vania Gransinigh tudi avtor razstave. Občudovali bomo dela mojstrov kot so Giulio Quaglio, Giambattista Tiepolo, Giambattista Piazzetta, Luca Carlevarijs, Francesco Fontebasso, Nicola Grassi in drugi.

Ekskurzijo združujemo z rednim občnim zborom. Dnevni red občnega zbora:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva in ugotovitev sklepčnosti
 2. Vsebinsko in finančno poročilo SUZD 2023
 3. Poročilo nadzornega odbora
 4. Program dela za 2024
 5. Izbris članov
 6. Razno

Predvidena cena ob udeležbi 40 potnikov je 25 EUR (vključuje stroške prevoza in vstopnini na obe razstavi). Za imetnike ICOM kartic je cena 15 EUR. Za člane SUZD bomo poskusili urediti prost vstop na razstavi in vam bomo informacije o tem javili naknadno.

Odhod bo iz Ljubljane (Tivoli) ob 8.00, povratek v Ljubljano načrtujemo med 17.00 in 18.00. Prosti čas za kosilo bo v Vidmu po ogledu prvega dela razstave. 

Zaradi rezervacije avtobusa je obvezna prijava na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. do 23. februarja 2024. 

Prijazno vabljeni!

Vabilo na izlet v Zagreb

Spoštovane članice, spoštovani člani društva,
 
v soboto, 24. februarja 2024, vas vabimo na izlet v Zagreb z vodenim ogledom razstave Ivana Meštrovića v Galeriji Klovićevi dvori in vodenim ogledom stalne zbirke Mestnega muzeja v Zagrebu.Na pot se bomo iz Ljubljane odpravili z vlakom, ki odpelje z glavne železniške postaje ob 8.30 in prispe v Zagreb ob 10.39. Ob 12.30 nas pričakujejo v Galeriji Klovićevi dvori, ob 16.00 pa bo na vrsti obisk Muzeja grada Zagreba. Povratek iz Zagreba je ob 19.40 s prihodom v Ljubljano ob 21.47.Vodstvo po obeh razstavah bo krilo društvo, udeleženci pa poskrbite za nakup vozovnic.Cena vstopnic Klovićevi dvori

 • imetniki ICOM brezplačno
 • SUZD press kartica 7 EUR na osebo (če greste kot del skupine na vodstvo), sicer brezplačno

Cena vstopnic Muzej grada Zagreba:

 • imetniki ICOM brezplačno
 • skupinska vstopnica 3,5 EUR na osebo (za 10+ oseb)

Cena povratne vozovnice Ljubljana-Zagreb-Ljubljana:

 • za upokojence 8 EUR – vozovnico kupite sami na železniški postaji, ker je treba za uveljavljanje popusta ob nakupu pokazati veljavno IJPP kartico
 • za odrasle 18 EUR (Zagreb Spezial odrasli) – vozovnico kupite sami na železniški postaji

Kot skupina lahko koristimo ponudbo Citystar in kupimo cenejše skupinske vozovnice za odrasle, zato vas prosimo, da udeležbo potrdite na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. do 15. februarja 2024 in navedete:

 • ali boste vozovnico kupili sami na postaji
 • ali se želite pridružiti skupinskemu nakupu vstopnic

Prosimo, da upoštevate rok prijave, saj je treba vozovnice kupiti predhodno. Prijazno vabljeni!

16. 1. 2024

Vabilo na ponovoletno srečanje SUZD


Spoštovane članice, spoštovani člani društva,

vljudno vas vabimo na ponovoletno srečanje z zdravico v petek, 26. januarja 2024, ob 14. uri v Mestnem muzeju Ljubljana, Gosposka 15. 

Ogledali si bomo razstavo Slovenske umetnice v obdobju 1850–1950 z vodstvom avtorice razstavnega projekta Barbare Savenc. 

Na ponovoletnem druženju bo pred začetkom vodenega ogleda možno plačati članarino za tekoče leto (preferiramo sicer nakazilo na TRR) in prevzeti člansko nalepko ter številki Zbornika za umetnostno zgodovino 2019 in 2021/22.Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da udeležbo potrdite do srede, 24. januarja 2024 do 12. ure na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Ob tem navedite, katero številko Zbornika za umetnostno zgodovino želite prevzeti, saj bomo le tako lahko pripravili dovolj izvodov. 

 

Vljudno vabljeni!

Plačilo članarine za leto 2024

 

Spoštovane članice, spoštovani člani,

članarino za leto 2024 lahko poravnate z vplačilom na transakcijski račun SUZD: SI56 0201 0001 5640 440.  Pri tem obvezno navedite svoje osebne podatke (ime, priimek in naslov) in namen nakazila ''članarina 2024''. Po prejemu nakazila vam bomo nalepko za člansko izkaznico poslali po pošti.

Podatki za nakazilo:
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo
Aškerčeva cesta 2
1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0201 0001 5640 440
Koda namena: OTHR
Swift: LJBASI2X
Referenca: SI 99 ali SI 00 2024

 

Izjemoma je možno tudi gotovinsko plačilo, vendar le po predhodnem dogovoru po 8. januarju 2024 pri Tjaši Debeljak Duranović v Narodni galeriji (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 01 /24 15 435). 

V tajništvu Oddelka za umetnostno zgodovino FF do nadaljnjega članarine ni možno plačati.


Hvala za razumevanje.

 

Vabilo

Spoštovane članice, spoštovani člani SUZD,

vabimo vas na

ogled Prelovškove vile v Ljubljani,

za katero je arhitekt Jože Plečnik zasnoval interier in ureditev vrta.

V ponedeljek, 6. novembra 2023, se ob 16.30 zberemo na Zarnikovi ulici 11, kjer nas bo sprejel dr. Damjan Prelovšek.

V skupino sprejmemo 10 udeležencev. Obvezne prijave zbiramo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

Prijazno vabljeni!

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam