A+ | A | A-

Naslov

Slovensko
umetnostnozgodovinsko društvo
(SUZD)
Aškerčeva cesta 2
SI-1000 Ljubljana
tel: (01) 241 12 10

Društvo

Spomladanski ciklus predavanj Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva

Epistolarij Franceta Steleta. Prispevki k duhovni zgodovini.

 

Vabimo vas na predavanje dr. Vesne Krmelj

Epistolarij Franceta Steleta. Prispevki k duhovni zgodovini.

v torek, 24. maja 2022, ob 18. uri
v Avditoriju Narodne galerije, vhod Prešernova 22.

Udeležba na predavanju je brezplačna. Predavanje bo možno spremljati v živo in preko ZOOM-a na povezavi:  https://zoom.us/j/93385253530?pwd=MlpHbmlsRTREajJ2MUFuYUNhOG9CQT09

Profesor in akademik dr. France Stele je svojo prejeto korespondenco zapustil Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Ohranjenih je več kot 12.000 pisem s skoraj 2.300 korespondenti, kar arhiv uvršča med večje korespondenčne zbirke, ki jih hranita SAZU in NUK. Pisma, ki jih je Stele prejel med letoma 1901 in 1972, po vsebini segajo na različna kulturna, družbena, znanstvena in osebna področja, med katerimi je pogosto nemogoče postaviti ostro ločnico.
Predavateljica se bo osredotočila na Steletov epistolarij kot na celoto, ki nam med drugim odkriva, kako je Stele razvil in gojil veščino dopisovanja in kako so ga kot človeka in strokovnjaka doživljali njegovi sodobniki. Steletov epistolarij je tesno povezan z njegovim strokovnim in znanstvenim delom, njegove vrednosti za preučevanje umetnostne zgodovine kot zgodovine duha pa se je nedvomno zavedal tudi sam, saj je v oporoki zapisal, da izrecno želi, da se po njegovi smrti ne uniči noben, na videz še tako nepomemben zapisek in spominek v zapuščini razen, če sta njegovo brezpomembnost ugotovila njegova hčerka Melita in dr. Emilijan Cevc. S tem, ko je Stele vse svoje zapiske in korespondenco prepustil v upravljanje hčerki, umetnostni zgodovinarki Meliti Stele Možina (1929–1987), in umetnostnemu zgodovinarju dr. Emilijanu Cevcu (1920–2006) je v določenem smislu celoto po svojem značaju opredelil kot umetnostnozgodovinsko.

Mednarodni simpozij Likovna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji med obema vojnama

torek, 17. maj 2022 ob 10.00
Cankarjev dom (Klub CD)

Mednarodni simpozij bo osredotočen na posamezna poglavja likovne umetnosti med obema vojnama, ki jih bo odpirala razstava. Umetniki so na profesionalno pot stopili v umetnosti precej neprijaznih časih, zaznamovanih z gospodarsko krizo, politično napetostjo v kraljevini ter z bojem za razvoj kulture in umetnosti. Neodvisni so večinoma študirali na likovni akademiji v Zagrebu (dva sta končala akademijo v Pragi), kjer so usvojili zelo kakovostno znanje, profesorji pa so jih usmerili v študij francoske in španske umetnosti. Vpliv vsesplošnega obrata k realizmu v umetnosti in sodobni francoski umetnosti je bil v tem času zelo pomemben za uveljavitev tokov umirjenega modernizma in t. i. sloga barvnega realizma, ki so ga zastopali tudi Neodvisni. Po drugi strani pa so se zlasti v hrvaški umetnosti odpirala vprašanja socialne umetnosti ter same vloge umetnosti v družbi, ki so pomembno zaznamovala likovno kritiko in nekatere opuse najpomembnejših umetnikov. Simpozij bo namenjen tako strokovni kot splošni javnosti in bo osvetlil delo posameznih izpostavljenih umetnikov, posvečen bo pojavu novih slogovnih usmeritev v likovni umetnosti Kraljevine Jugoslavije, povezav umetnikov z mednarodnim umetnostnim prostorom, razmerij med umetnostjo in politiko ter razstavljanja med obema vojnama.

Spomladanski ciklus predavanj Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva


Pokopališče Navje in Baragovo semenišče: arhitekt Jože Plečnik in njegov pristop k prostorski in pomenski preobrazbi pietetne lokacije

Spoštovane članice, spoštovani člani SUZD,

vabimo vas na predavanje dr. Tine Potočnik in dr. Tanje Simonič Korošak

Pokopališče Navje in Baragovo semenišče: arhitekt Jože Plečnik in njegov pristop k prostorski in pomenski preobrazbi pietetne lokacije

v torek, 17. maja 2022, ob 18. uri
v Avditoriju Narodne galerije, vhod Prešernova 22.

Udeležba na predavanju je brezplačna. Predavanje bo možno spremljati v živo in preko ZOOM-a na povezavi:  https://zoom.us/j/98464294675?pwd=WWtCTjFDcTBvUnQ1Nk5HVVVHT2cyUT09 

Predavanje bo posvečeno dvema stvaritvama arhitekta Jožeta Plečnika, ki sicer ostajata v senci njegovih »velikih« ljubljanskih projektov, leta 2021 vpisanih na UNESCO seznam svetovne dediščine. V okviru predavanja bodo predstavljene nove ugotovitve o zgodovinskem kontekstu ter o prostorski in arhitekturni zasnovi spominskega pokopališča Navje in Baragovega semenišča, ki sta tako kulturno-zgodovinsko in prostorsko-oblikovno kot simbolno-pomensko tesno povezana. Arhitekt Plečnik ju je zasnoval v letih 1936 in 1937, na lokaciji opuščenega mestnega pokopališča pri cerkvi sv. Krištofa, ki je imelo zanj in tudi za številne Ljubljančane izjemno sentimentalno vrednost. V ureditvi »gaja zaslužnih« in tudi v oblikovanju ter umestitvi bogoslovnega objekta v prostor se zrcalijo vrednote, zaradi katerih je bil Plečnikovi dediščini priznan svetovni pomen.

20. 3. 2022
I. redni občni zbor Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva

Spoštovane kolegice in kolegi,


sklicujem I. redni občni zbor
v četrtek, 21. aprila 2022, ob 14. uri
po aplikaciji Zoom


Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva in ugotovitev sklepčnosti
2. Vsebinsko in finančno poročilo SUZD 2021
3. Poročilo nadzornega odbora
4. Program dela za 2022/2023
5. Izbris članov
6. Razno

Povezava za udeležbo:

https://zoom.us/j/96157109482?pwd=YzluRFZhdlo2T1RmOUMrd0lSQ01UQT09


Doc. dr. Helena Seražin
predsednica SUZD

 

*Spremenjen dnevni red objavljen 16. 4. 2022.

9. 1. 2022

Nov spletni portal Alumni UL

Spoštovane članice in člani Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva, 

Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani vse svoje nekdanje študente vabi k vpisu v nov spletni portal Alumni UL, ki združuje klube alumnov Univerze v Ljubljani in njihove člane. Na portalu lahko poiščete nekdanje sošolce, organizirate obletnico, predate svoje znanje naslednjim generacijam, prebrskate po objavljenih prostih delovnih mestih, poiščete nove poslovne priložnosti ali preverite katero od ugodnosti, ki jih lahko kot alumen Univerze v Ljubljani koristite pri partnerskih organizacijah.

Trenutno na portalu poteka tudi projekt "Alumni za študente", pri katerem lahko sodelujete kot mentor in enemu od študentov oddelka za umetnostno zgodovino (UL) za en dan ponudite vstop v vaše delovno okolje in mu na ta način osvetlite vaše delovno mesto ter pomagate pri izbiri karierne poti. 

Vsem želimo srečno in zdravo leto 2022!

alumni ul kop mala

24. 11. 2021

Spletno predavanje

Doc. dr. Franci Lazarini: Dvakrat postavljeno svetišče – Plečnikova cerkev sv. Cirila in Metoda za Bežigradom

torek, 30. 11. 2021 ob 18.00

Na povezavi: https://bit.ly/3CQK3Cy

Na predavanju bo predstavljeno manj znano Plečnikovo delo, župnijska cerkev sv. Cirila in Metoda za Bežigradom v Ljubljani, ki so jo v letih 1933–1934 prizidali baročni cerkvi sv. Krištofa. Na podlagi do sedaj večinoma spregledanega arhivskega gradiva bodo predstavljene okoliščine njenega nastanka, njena arhitektura in oprema ter umetniki in duhovniki, ki so zaslužni za sedanjo podobo svetišča. Eden od poudarkov pa bo tudi na docela izjemni usodi stavbe, saj so med letoma 1957 in 1958 zaradi gradnje Gospodarskega razstavišča obe cerkvi porušili, Plečnikovo stavbo pa nato na državne stroške ponovno postavili na drugi lokaciji.

18. 11. 2021

Spletno predavanje

Doc. dr. Neža Čebron Lipovec: Povojna arhitektura in urbanizem Kopra
torek, 23. 11. 2021 ob 18. uri

Na povezavi:  https://bit.ly/2Z3jA7c

Na predavanju bo predstavljena arhitekturnozgodovinska raziskava, ki osvetljuje predvsem samosvojo kronologijo in značilnosti  povojnega razvoja t.i. "slovenske obale". V severni Istri se je v dveh povojnih desetletjih vršilo več "metamorfoz", najbolj vidno med temi je preoblikovanje arhitekturne podobe priobalnega urbanega pasu. V prvem delu bodo predstavljena nova spoznanja o prvem povojnem desetletju, v času Svobodnega tržaškega ozemlja (1947-1954), ter vloga tega ob nastopu najvplivnejšega povojnega arhitekta Eda Mihevca ob koncu petdesetih let. Drugem delu bomo osvetlili ozadje Mihevčevega arhitekturnega izraza v primerjalnem kontekstu.

 

Poziv za prispevke: Razstavljanje na Slovenskem II

Spoštovane članice, spoštovani člani SUZD,
posredujemo poziv za prispevke.

Simpozij, 21. in 22. april 2022, Mestni muzej, Ljubljana

Številne častitljive obletnice vidnih slovenskih umetnostnih institucij in prvega namensko zgrajenega razstavišča za likovno umetnost so bile leta 2019 eden od povodov za organizacijo strokovnega srečanja Razstavljanje na Slovenskem: simpozij ob 110-letnici Jakopičevega paviljona. Dober odziv je pokazal, da tako strokovno kot širšo javnost zanima razmislek o naši več kot stoletni praksi rednega razstavljanja umetnosti, arhitekture in oblikovanja. Letos zato z drugo edicijo simpozija nadaljujemo poglobljeno raziskovanje teh vsebin.Simpozij se posveča mediju razstave in fenomenu razstavljanja likovne umetnosti, arhitekture in oblikovanja ter oblikovanju umetnostnega sistema na Slovenskem v srednjeevropskem okviru od 19. stoletja do danes. K prijavam spodbujamo vse, ki se s tovrstnimi temami ukvarjate v najrazličnejših kontekstih in področjih.

26. 10. 2021

Napovedujemo jesenski predavanji:

Doc. dr. Neža Čebron Lipovec: Povojna arhitektura in urbanizem Kopra
torek, 23. 11. 2021 ob 18. uri

 

Dr. Erika Bordon: Vrt kot prizorišče dialogov o lepoti in ljubezni v Dubrovniški republiki 16. stoletja
torek, 30. 11. 2021 ob 18. uri
Predavanje je prestavljeno v leto 2022.

25. 10. 2021

Strokovna ekskurzija SUZD: Figura, ornamentika in oltarna arhitektura v kiparstvu Jožefa Holzingerja (1735–1797)

torek. 6. november 2021

oltar sv martina kamnica mali

Ž. c. sv. Martina v Kamnici (vir: https://zupnijakamnica.wordpress.com/cerkvi/cerkev-sv-martina/)

Na ekskurziji si bomo pod strokovnim vodstvom dr. Boštjana Roškarja, restavratorja iz Pokrajinskega muzeja Ptuj, pobliže ogledali izbrane oltarje mariborskega baročnega kiparja Jožefa Holzingerja. Seznanili se bomo z njegovim načrtovanjem in izdelavo oltarnih nastavkov in druge cerkvene opreme ter z metodologijo, ki omogoča natančnejšo atribucijo Holzingerjeve kiparske oltarne opreme.

Najprej bomo obiskali župnijsko cerkev sv. Martina v Kamnici pri Mariboru, nato župnijsko cerkev sv. Ruperta v Spodnji Volčini, ekskurzijo pa zaključili v župnijski cerkvi sv. Jerneja v Slovenski Bistrici, kjer bomo za udeležence organizirali tudi pozno kosilo. Če bosta po kosilu še volja in interes, si bomo ogledali še slovenjbistriško minoritsko cerkev, ki je le redko odprta za javnost.

Dr. Boštjan Roškar je restavrator v Pokrajinskem muzeju Ptuj in uveljavljen strokovnjak za altaristiko, ki je pred kratkim uspešno doktoriral na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru z doktorsko disertacijo »Figura, ornamentika in oltarna arhitektura v kiparstvu Jožefa Holzingerja (1735–1797)«. Širši in strokovni javnosti je znan predvsem po soorganizaciji razstav (skupaj s kustodinjo Tatjano Štefanič) Veščine in skrivnosti mizarskih mojstrov ter Veščine in skrivnosti orglarskih mojstrov.

Datum: 6.11.2021

Zbor: župnijska cerkev sv. Martina na Kamnici pri Mariboru ob 10.00.

Prevoz: z osebnimi avtomobili.

Udeležence lepo prosimo, naj do 4.11.2021 do 12.00 na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. javijo, ali se bodo ekskurzije udeležili z lastnim prevozom, ali pa prevoz potrebujejo, da se bomo lažje medsebojno uskladili. V vsakem primeru svoji prijavi dodajte svojo mobilno številko za kontakt. V prijavi navedite tudi, če ste vegetarjanec ali vegan zaradi prehrane. Stroške prevoza in kosila nosijo udeleženci.

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam