A+ | A | A-

Naslov

Slovensko
umetnostnozgodovinsko društvo
(SUZD)
Aškerčeva cesta 2
SI-1000 Ljubljana
tel: (01) 241 12 10

Društvo

Slovenska sekcija AICA pri Slovenskem društvu likovnih kritikov ( SDLK) in
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo  (SUZD)

vas vabita na simpozij z mednarodno udeležbo

Vrednotenje sodobne umetnosti - kriza kriterijev?

Simpozij bo potekal v Narodni galeriji v Ljubljani (vhod s Cankarjeve ulice)
v četrtek, 23. aprila 2009, z začetkom ob 9.00 uri.

Program
Matej Klemenčič in Brane Kovič
Pozdravni nagovor in predstavitev teme
Elaine A. King, profesorica umetnostne zgodovine, teorije in muzejskih študij, Univerza Carnegie Mellon, Pittsburgh, ZDA
Too Much of a Muchness? Topography of Tedium / Preobilje obilnosti? Topografija monotonosti
Sergej Kapus, profesor na ALUO, Ljubljana, Slovenija
Gledalec in slika
Jagoda Barczynska, kustosinja za moderno in sodobno umetnost, Muzej v Chelmu, Chelm, Poljska
Do not contaminate your eyes! / Ne spridite si pogleda!
Andrej Medved, muzejski svetnik, Obalne galerije, Piran, Slovenija
Vprašanje vrednotenja v sodobni likovni kulturi
Nadja Gnamuš, doktorantka na ISH, Ljubljana, Slovenija
Post-produkcija in post-kriteriji
Jacinto Lageira, profesor estetike na Univerzi Paris I (Pantheon-Sorbonne), Francija
Criteres et argumentation critique / Kriteriji in kritiška argumentacija


Vicenza - Palladio

četrtek, 4. december 2008

Napovedujemo enodnevno ekskurzijo v Vicenzo, kjer si bomo ogledali jubilejno razstavo Andrea Palladio 500 ter nekatere najpomembnejše stavbe v mestu, ki jih je projektiral italijanski renesančni arhitekt Andrea di Pietro della Gondola, im. Andrea Palladio.

Na poti nas bo spremljala umetnostna zgodovinarka dr. Helena Seražin. Program ekskurzije (pdf)


Predavanji v Cankarjevem domu

torek, 2. decembra 2008, ob 18.00 uri

Vljudno vas vabimo na večerni umetnostnozgodovinski predavanji v dvorano M1 v Cankarjev dom. Predavanji sta brezplačni, brezplačno vstopnico dobite na blagajni CD.

Art nouveau in družba
predava: dr. Breda Mihelič

Dioklecijanova palača v Splitu: nova spoznanja
predava: dr. Joško Belamarić (predavanje je zaradi bolezni odpadlo)


Občni zbor SUZD

Člane in članice Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva vljudno vabimo na občni zbor SUZD, ki bo potekal v petek, 7. novembra 2008, v prostorih Pokrajinskega muzeja Ptuj.

Več »


Umetnostna zgodovina, znanost za danes?

Zgodovina stroke, terminologija in topografija Umetnostnozgodovinski inšštitut Franceta Steleta ZRC SAZU vabi k sodelovanju na 3. posvetu slovenskih umetnostnih zgodovinarjev, ki bo potekal v Ljubljani 18. in 19. aprila 2008. Tokratni posvet bomo namenili razpravi o zgodovini umetnostne zgodovine s posebnim poudarkom na življenju in delu Izidorja Cankarja, s čimer želimo obeležiti 50. obletnico njegove smrti. Vabljeno predavanje bo imel prof. dr. Tomaž Brejc, ki se v zadnjem času poglobljeno ukvarja s Cankarjevim življenjem in delom. Ta del posveta želimo oblikovati interdisciplinarno, zato k sodelovanju posebej vabimo tudi strokovnjake z drugih humanističnih področij. Ob tematiziranju raziskav s področja zgodovine slovenske umetnostne zgodovine v njenem evropskem kontekstu želimo vzpodbuditi tudi poglobljeno razpravo o slovenski umetnostnozgodovinski terminologiji in topografiji, ker se zdi, da gre za večna in hkrati neuresničljiva projekta naše stroke. Dobrodošli so tako prispevki z metodološkega vidika kakor tudi študije posameznih primerov (15-minutni referati).

Informacije in prijave (do 15. februarja 2008) pri dr. Barbari Murovec,
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta,
ZRC SAZU, Novi trg 2, p. p. 306,
1001 Ljubljana, tel.: 01 47 06 190.
http://umzg.zrc-sazu.si/?q=/node/361


Študijska ekskurzija v Gorico in Dobravlje

Vljudno vas vabimo na študijsko ekskurzijo v Gorico in Dobravlje, ki jo v soboto, 8. marca 2008 organizirata Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo in Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja. Čeprav bomo pozornost namenili predvsem razstavi Živeti v 18. stoletju, je program z ogledi izbranih kulturnozgodovinskih spomenikov v Gorici in Dobravljah, ki ga bomo zaokrožili z večerjo v prijetni gostilni na Vipavskem, nedvomno zadosten razlog za vašo udeležbo. Prijave zbiramo do srede, 27. februarja. Podrobnosti najdete v prilogi.


Ponovoletno srečanje

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo in Narodna galerija vabita članice in člane društva na ponovoletno srečanje v Narodno galerijo v ponedeljek, 14. januarja 2008, ob 12. uri (vhod s Prešernove ceste).

V navado nam je že prešlo, da se umetnostni zgodovinarji srečamo v januarju in si voščimo vse dobro v novem letu. Kot že večkrat doslej, so nam tudi letos gostoljubje prijazno ponudili v Narodni galeriji.

Po uvodnem nagovoru nam bo Tina Ponebšek predstavila razstavo Franc Kavčič/Caucig. Slike za dunajsko palačo knezov Auerspergov, ki jo je pripravila dr. Ksenija Rozman, nato pa si bomo nazdravili.

Na srečanju bo mogoče plačati članarino (30€ za zaposlene, 25€ za upokojene in 15€ za študente in brezposelne člane SUZD), prevzeli pa boste lahko tudi zadnjo številko Zbornika za umetnostno zgodovino.

2017

V letu 2017 je nagrado prejel dr. Damjan Prelovšek za izjemen prispevek na področju raziskovanja slovenske arhitekture, zlasti pa arhitekture Jožeta Plečnika. Priznanja Izidorja Cankarja so prejeli dr. Primož Lampič za monografijo Svetloba kot barva. Obarvana in barvna fotografija ter barvni tisk na Slovenskem od začetkov do leta 1945, dr. Jože Muhovič za Leksikon likovne teorije, dr. Igor Sapač in dr. Franci Lazarini pa za monografijo Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo od leta 1999 bienalno podeljuje nagrade, priznanja in častna priznanja Izidorja Cankarja za izjemne zasluge pri preučevanju umetnostne dediščine. Pravilnik o podelitvi priznanj in nagrad Izidorja Cankarja je bil sprejet na občnem zboru SUZD 25. septembra 1997 in je objavljen v Zborniku za umetnostno zgodovino, n.v. XXXIV, 1998, str. 338-340, na občnem zboru 10. novembra 2006 pa so bile sprejete še spremembe in dopolnitve, ki zadevajo tudi naslov pravilnika.

Nagrajenci


1999

alt

Nagrada
prof. dr. Špelca Čopič

Priznanji
Breda Ilich Klančnik
mag. Andreja Žigon


2001

alt alt

Nagradi
akademik dr. Emilijan Cevc   
prof. dr. Nace Šumi

Priznanji
Janez Balažic
Tatjana Wolf Belotto


2003

alt

Nagrada
prof. dr. Sergej Vrišer

Priznanje
dr. Ana Lavrič

Posebno priznanje
Neva Štembergar


2005

alt

Nagrada
prof. ddr. Janez Höfler

Priznanja
Barbara Borčič
dr. Barbara Murovec
Nina Pirnat


2007

alt

Nagrada
prof. dr. Stane Bernik

Priznanja
Mateja Breščak, mag. Andrej Hirci, doc. dr. Matej Klemenčič,
dr. Barbara Murovec, dr. Ivo Nemec in mag. Tamara Trček Pečak
Jana Intihar Ferjan
dr. Blaž Resman

Častno priznanje
dr. Inge Pfleiderer Malačič


2009

Nagradi
prof. dr. Tomaž Brejc
dr. Lojze Gostiša

Priznanja
dr. Janez Balažic
doc. dr. Metoda Kemperl
doc. dr. Helena Seražin


2011

Nagrada
mag. Mirko Kambič

Priznanja
dr. Mija Oter Gorenčič
dr. Bojana Piškur
Breda Ilich Klančnik in mag. Gojko Zupan

Častno priznanje
Milena Kožuh

Obrazložitve


2013

Nagrada
dr. Ivan Stopar

Priznanja
doc. dr. Igor Sapač
doc. dr. Blaž Resman in doc. dr. Helena Seražin
prof. dr. Marjeta Ciglenečki, prof. dr. Polona Vidmar in prof. dr. Janez Höfler

Častno priznanje
Nuša Lapajne

Obrazložitve


2015

Nagrada
prof. dr. Jure Mikuž

Priznanja
prof. dr. Tine Germ
prof. dr. Matej Klemenč

Častno priznanje
Toni Biloslav

Obrazložitve


2017

 
Nagrada
dr. Damjan Prelovšek

Priznanja

dr. Primož Lampič
prof. dr. Jože Muhovič
prof. dr. Igor Sapač in doc. dr. Franci Lazarini

Posnetek podelitve na Arnes


2019

Nagrada
dr. Ferdinand Šerbelj

Priznanja
 urednika dr. Franci Lazarini in doc. dr. Miha Preinfalk in in avtorji monografije Dvorec Betnava (mag. Matjaž Grahornik, Žiga Oman, izr. prof. dr. Igor Sapač, izr. prof. dr. Polona Vidmar, doc. dr. Andrej Hozjan, Primož Predan, doc. dr. Tina Košak, mag. Lilijana Urlep, dr. Valentina Bevc Varl, Mihela Kajzer Cafnik, Andrej Magdič, dr. Eva Sapač)

urednik doc. dr. Luka Vidmar in avtorji monografije Križanke (doc. dr. Mija Oter Gorenčič, red. prof. dr. Metoda Kemperl, doc. dr. Gašper Cerkovnik, dr. Katra Meke, red. prof. dr. Matej Klemenčič, dr. Martina Malešič, mag. Nataša Polajnar Frelih, dr. Ines Babnik, Magda Miklavčič Pintarič, Ana Pokrajac Iskra, dr. Irena Žmuc, dr. Bernarda Županek, doc. dr. Aleš Maver, dr. Marjeta Šašel Kos, doc. dr. Metoda Kokole, izr. prof. dr. Janez Mlinar, Janez Weiss, doc. dr. Matija Ogrin, Blaž Zabel in doc. dr. Lilijana Žnidaršič Golec)

Častno priznanje
dr. Salvator Žitko


2021

Nagrada

Ana Lavrič
znanstvena svetnica v pokoju, za življenjsko delo pri raziskovanju starejše likovne umetnosti na Slovenskem.

Priznanja

zaslužna prof. ddr. Nataša Golob
za monografijo Prvo stoletje Oddelka za umetnostno zgodovino

urednika in avtorji monografije
Na robu: Vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941) / On the Brink: The Visual Arts in the Kingdom of Yugoslavia (1929–1941)

Častno priznanje

Alenka Klemenc
za prispevek k strokovni leksiki, za prevajalsko delo in za sodelovanje z institucijami in posamezniki.

Obrazložitve

 Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam