A+ | A | A-

Renata Komič
Po sledeh Strahlove zbirke

Janez Erazem baron Engelshaus, Zagreb, MUOJanez Erazem baron Engelshaus, Zagreb, MUO Renata Leopoldina grofica Lamberg, Zagreb, MUO

V stalni zbirki Muzeja za umetnost in obrt v Zagrebu (MUO) je razstavljen portret mlade gospodične z nageljnom v roki. Nagelj, simbol poroke in poročne zaobljube, opozarja, da je nastanek portreta povezan s poroko mladega dekleta, prijazni kuža v spodnjem levem kotu zagotavlja, da bo nevesta zvesta žena, medtem ko modna pričeska in svečana oprava pripovedujeta, da se je mično dekle visokega stanu možilo konec sedemnajstega stoletja (1). V zgornjem levem kotu pa je na sliki tudi grb, ki plemenito damo označuje za grofico Lamberg.

Na srečo nam je ugibanje o natančnejši identiteti dekleta prihranjeno, saj ima upodobljenka - kot se za zaročeno oziroma poročeno gospo spodobi - v muzeju svoj par, enako zgovoren in zanimiv portret mladeniča z grbom rodbine Engelshaus v zgornjem desnem kotu (2). Tako lahko v upodobljenki prepoznamo Renato Leopoldino grofico Lamberg, ki se je okrog leta 1690 (3) poročila z Janezom Erazmom baronom Engelshausom in tako postala in ostala baronica do leta 1715, ko je bil njen mož povzdignjen v grofovski stan. Moški portret torej predstavlja Janeza Erazma barona Engelshausa, ki je v slovenski umetnostnozgodovinski literaturi znan kot ljubitelj gradenj in zlasti kot imetnik slik skrivnostnega Almanacha, medtem ko je bil  upodobljenčev oče, baron Franc Krištof, verjetno Almanachov naročnik (4). Prepoznavanje portretirancev bi zato lahko sprožilo vprašanje o avtorstvu portretov, a tokrat nas zanima nekaj drugega: kako sta portreta kranjskega plemiča in njegove žene prišla v Zagreb? Odgovor bi morda lahko poiskali v Zagrebu, v samem muzeju, vendar ponj ni treba hoditi tako daleč. Portreta nekega barona Engelshausa in baronice Engelshaus, rojene grofice Lamberg - oba sta bila opremljena z grbom - je namreč v velikem salonu v drugem nadstropju svojega dvorca v Stari Loki hranil Karl pl. vitez Strahl. V njegovem katalogu slik, ki ga je leta 1930 v Zborniku za umetnostno zgodovino objavil Janko Polec, ju najdemo pod zaporednima številkama 423 in 425, na dražbo Strahlovega premoženja, ki je potekala v mesecu maju in juniju 1930, pa se nista uvrstila, ker ju je Karl Strahl še pred smrtjo leta 1929 prodal starinarju Senečiću v Zagreb (5). Kako sta portreta preživela drugo vojno in prispela v Muzej za umetnost in obrt, zaenkrat ni znano, gotovo pa gre za isti sliki, saj se ujemajo tudi mere (6). »Kranjska« portreta sta torej davnega leta 1929 iz Strahlove zbirke potovala v Zagreb in se z osamosvojitvijo Slovenije pred slabima dvema desetletjema znašla na »tujih« tleh. Njunemu odkritju pa ni botrovalo le srečno naključje, ampak predvsem velika radovednost, ki jo je v avtorici teh vrstic že pred časom vzbudila usoda Strahlove zbirke. Prepoznavanje obeh zagrebških slik je bilo dodatna spodbuda za še natančnejše raziskovanje, ki je naletelo na zelo obsežno arhivsko gradivo in obrodilo nekaj rezultatov.
Znamenita zbirka slik in umetniških predmetov v Stari Loki je bila leta 1930, kmalu po smrti njenega zadnjega lastnika, Karla pl. Strahla, na drobno razprodana. Narodna galerija in Narodni muzej sta od 450 oljnih slik v okvirjih za svoje zbirke pridobila kar 130 slik, a kljub temu se je še istega leta v domači strokovni literaturi zapisalo mnenje, da se je bogata zbirka z izjemo nekaterih najbolj znanih slik domačih slikarjev razpršila na vse strani (7). Nekaj let pozneje je že veljalo, da je zbirka »razpadla v razne drobce« (8). Galerijo 130 slik, ki se je iz Strahlove zbirke ohranila domačim ustanovam, bi pač težko označili za drobec, žal pa današnje stanje na prvi pogled potrjuje stare trditve, saj je v strokovni literaturi znanih le bolj malo nekdaj Strahlovih slik. Enaindvajset jih najdemo med mojstrovinami evropskih slikarjev v stalni zbirki Narodne galerije, medtem ko se zdi, da so se v stalno zbirko slovenske umetnosti uvrstili le trije portreti (9). V zadnjem desetletju so sicer pozornost pritegnili tudi nekateri drugi portreti iz starološke zbirke (10), posamezne slike pa so bile že dolgo tega predstavljene na tematskih razstavah (11). Kaj pa druge slike iz Strahlove zbirke? Mnoge izmed njih so bile javnosti predstavljene le enkrat, na posebni razstavi, ki je bila na ogled že 16. novembra 1930 (12), spomin na njihovo provenienco pa je v desetletjih, ki se že bližajo stoletju, precej zbledel. S pomočjo zgoraj omenjenega kataloga jih je bilo možno »izslediti« v zbirkah Narodne galerije in Narodnega muzeja (13). Zaenkrat še ni bilo mogoče sestaviti povsem popolnega seznama vseh 130 slik, ki sta jih leta 1930 iz zbirke pridobili obe ljubljanski ustanovi, vendar je rezultat več kot zadovoljiv, saj bo seznam ohranjenih slik iz Strahlove zbirke nedvomno možno še dopolniti. Karl Strahl je namreč nekaj slik izvzel od dražbe in jih namenil morebitnim bodočim posestnikom dvorca Stara Loka. Nekatere izmed teh slik - gre zlasti za rodbinske portrete - danes hranita Loški muzej v Škofji Loki in Gorenjski muzej v Kranju (14). Zanimivo bi bilo raziskati tudi usodo najdragocenejših slik na dražbi, ki zaradi svoje (pre)visoke cene niso našle kupca in so ostale v dvorcu. Nenazadnje pa primer zagrebških portretov zakoncev Engelshaus vzbuja upanje, da se bo tudi v drugih domačih ustanovah našla še kakšna umetnina iz nekdanje Strahlove zbirke.
Okrog 130 slik, ki sta jih zahvaljujoč Strahlovi oporoki neodvisno od dražbe pridobila Narodna galerija in Etnografski oziroma Narodni muzej, je Rajko Ložar nekoč označil za »ogromno gradivo, ki ga bomo mogli in smeli imenovati svojo last šele po težkem, analitičnem delu, zares v potu svojega obraza.«(15) Ali so takšne in podobne besede vzele pogum poznejšim raziskovalcem in tako prezgodaj zaključile zgodbo, ki se je z dražbo leta 1930 šele začela pisati? Zbirka, ki je bila že v svojem času pravi fenomen, je danes zanimiva tudi zaradi obilice ohranjenega arhivskega gradiva in izčrpnih katalogov, ki jih je neutrudno sestavljal in pisal Karl pl. vitez Strahl. Na srečo je dobra četrtina vseh slik našla svoj dom v Narodni galeriji oziroma v Narodnem muzeju in tam tudi ostala, kar skupaj z ohranjeno dokumentacijo omogoča delno rekonstrukcijo zbirke. Rezultati raziskovanja in preučevanja tega gradiva bodo skupaj s seznamom umetnin objavljeni v Zborniku za umetnostno zgodovino za leto 2009.

(1) Za nagelj kot simbol poročne zaobljube cf. James HALL, Dictionary of Subjects and Symbols in Art, London 1975, p. 57; Mirella LEVI D'ANCONA, The Garden of the Renaissance: Botanical Symbolism in Italian Painting, Firence 1977, p. 81; Anne DUMAS, Les Plantes et leurs symboles, Pariz 2000, p. 34; Tine GERM, Simbolika cvetja, Ljubljana 2002, p. 57. Za psa kot simbol zvestobe (zlasti zakonske) cf. Lucia IMPELLUSO, Nature and Its Symbols, Los Angeles 2004, p. 204; Tine GERM, Simbolika živali, Ljubljana 2006, p. 176; Victor-Henry DEBIDOUR, Le Bestiaire sculpté du Moyen-Age en France, Pariz 1961, p. 388. Za oblačilo, pričesko in datacijo obeh cf. Henny Harald HANSEN, Knaurs Kostümbuch: die Kostümgeschichte aller Zeiten, München, Zürich 1954, pp. 163, 165, 166; Giorgio MARANGONI, Evoluzione storica e stilistica della moda: dal secolo del barocco all'eclettismo degli stili, Milano 1989, pp. 58-61.
(2) Moški pendant se je spomladi leta 2008 nahajal v muzejskem depoju. Obe podobi sta bili predstavljeni leta 1993 v Zagrebu na razstavi
Od svagdana do blagdana kot portreta mladega plemiča in mlade plemkinje, nastala v Avstriji v drugi polovici 17. stoletja; cf. Vladimir MALEKOVIĆ et al., Od svagdana do blagdana. Barok u Hrvatskoj: kultura življenja u 17. i 18. stoljeću u Hrvatskoj (Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt), Zagreb 1993, pp. 388-389 (cat. 408, 409).
(3) Natančnega datuma njune poroke zaenkrat ni bilo moč odkriti, zato je predlagan glede na letnico rojstva prvega otroka v tem zakonu, ki se je rodil leta 1692; cf. Ludwig SCHIVIZ VON SCHIVIZHOFFEN,
Der Adel in den Matriken des Herzogtums Krain, Gorica 1905, p. 266.
(4) Uroš LUBEJ, Slikar Almanach in njegovi naročniki,
Almanach in slikarstvo druge polovice 17. stoletja na Kranjskem, Ljubljana 2005, p. 34.
(5) Cf. Janko POLEC, Spominu Edvarda in Karla Strahla. III. Katalog Strahlove galerije slik,
Zbornik za umetnostno zgodovino, X, 1930, p. 180, nn. 99, 100.
(6) Strahl, ki slik pred merjenjem ni vzel iz okvirja, je nameril 93 x 70 cm. Mere zagrebških portretov so 95 x 72 cm; cf. POLEC 1930, cit. n. 5, ibid.; MALEKOVIĆ 1993, cit. n. 2, ibid.

(7) Cf. Janko POLEC, Spominu Edvarda in Karla Strahla. I. Edvard in Karel Strahl,
Zbornik za umetnostno zgodovino, X, 1930, p. 45.
(8) Viktor STESKA, Breckerfeldova galerija v Starem gradu pri Novem mestu,
Zbornik za umetnostno zgodovino, XV, 1938, p. 70.
(9) Portret Janeza Jurija grofa Lamberga (inv. št. NG S 1340), cf. Anica CEVC,
Stari tuji slikarji XV.-XIX. stoletja. I, Ljubljana (Ljubljana, Narodna galerija), Ljubljana 1960, p. 31, cat. 65;  portret Leopolda grofa Lamberga (inv. št. NG S 277), cf. Anica CEVC, Baročno slikarstvo na Slovenskem, Barok na Slovenskem (Ljubljana, Narodna galerija), Ljubljana 1961, p. 29; portret Katarine pl. Lukančič (inv. št. NG S 60), cf. Almanach in slikarstvo druge polovice 17. stoletja na Kranjskem, Ljubljana 2005, pp. 188-90, cat. S44.
(10) Portreti Janeza Jakoba pl. Wiederkehrna (inv. št. NG S 649), Marije Elizabete pl. Wiederkehrn (inv. št. NG S 634) in Erazma Friderika grofa Herbersteina (inv. št. NG S 637), cf.
Almanach in slikarstvo... 2005, cit. n. 9, pp. 154-6, 166-7, cat. S18, S19, S26.
(11) Npr. slika Caritas Romana (inv. št. NG S 1302), cf. CEVC 1960, cit. n. 9, p. 21, cat. 23.

(12) Cf. Federico ZERI, Ksenija ROZMAN,
Evropski slikarji. Katalog stalne zbirke (Ljubljana, Narodna galerija), Ljubljana 1997, p. 14.
(13) Za možnost dostopa do fotodokumentacije, baze podatkov in arhiva Narodne galerije se v prvi vrsti zahvaljujem vodstvu ustanove, nato se moram za dobro voljo in prijazno pomoč posebej zahvaliti Alenki Simončič, Jassmini Marijan, Ingrid Draksler in Nataši Kovačič. V Narodnem muzeju mi je dostop do baze podatkov in arhiva ljubeznivo omogočila dr. Mateja Kos, Urška Pajk pa je prijazno pomagala pri iskanju arhivskega in knjižničnega gradiva. Lepa hvala vsem.

(14) Npr. portret družine Volfa Adama Erberga v Loškem muzeju, cf. Angelos BAŠ,
Oblačilna kultura na Slovenskem v 17. in 18. stoletju, Ljubljana 1992, p. 107, ill. 33; LUBEJ 2005, cit. n. 4, p. 31; Igor WEIGL, Portreti baronov Erbergov na Goriškem in v Furlaniji, Barok na Goriškem - Il barocco nel Goriziano, Nova Gorica 2006, p. 389, cat. 8; Andreja VRIŠER, Portret Janeza Adama Erberga z ženo in štirimi otroki, Vis imaginis. Baročno slikarstvo in grafika - jubilejni zbornik za Anico Cevc, Ljubljana 2006, pp. 377-380. Gorenjski muzej v Kranju hrani portret žene Volfa Adama barona Erberga, cf. BAŠ 1992, cit. n. 14, p. 111, fig. 34.
(15) Rajko LOŽAR, Slikarska galerija Strahlov,
Dom in svet, XLIV/3-4, 1931, p. 190.

Slikovno gradivo:
1. avtoričin arhiv
2. in 3. iz: Vladimir Maleković (ur.), Od svagdana do blagdana. Barok u Hrvatskoj : [kultura življenja u 17. i 18. stoljeću u Hrvatskoj] = From everyday to holidays. Baroque in Croatia : [cultural life of 17th and 18th century in Croatia], Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt = The Museum for Arts and Crafts, 1993, pp. 388, 389.

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam