A+ | A | A-

Ines Unetič
Načrti okrožnih inženirjev in mestnih zidarskih mojstrov na slovenskem
Štajerskem (1786-1849)

Razstava Zgodovinskega arhiva Celje in Pokrajinskega arhiva Maribor.

Katalog Načrti okrožnih inženirjev in mestnih zidarskih mojstrov na slovenskem Štajerskem (1786-1849)

Naslovnica kataloga

Razstava Načrti okrožnih inženirjev in mestnih zidarskih mojstrov na slovenskem Štajerskem (1786 - 1849) in pripadajoči katalog s statusom znanstvene monografije sta nastala na pobudo dr. Metode Kemperl, ki se že dalj časa ukvarja s to tematiko, v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Celje in Pokrajinskim arhivom Maribor (avtorji razstave so Bojan Cvelfar, Metoda Kemperl in Zdenka Semlič Rajh). V prostorih teh dveh institucij si je bilo razstavo mogoče ogledati do 31. marca 2009. Predstavljeni načrti so nastali v pristojnosti okrožnega urada Celje in okrožnega urada Maribor. Tako je bila tudi razstava razdeljena na dva dela in je omogočala ogled načrtov celjskega okrožja v Celju, mariborskega pa v Mariboru. Kljub temu pa izbrani načrti niso vezani samo na ti dve mesti, ampak nam predstavijo tudi gradnje v njuni širši okolici oziroma na celotnem območju slovenske Štajerske. Predstavljene so javne, sakralne in zasebne gradnje ter tudi cestne in vodne gradnje - torej vse najpomembnejše gradnje tistega časa. Letnici, ki zamejujeta časovni okvir razstave in kataloga, nam sporočata leto najstarejšega ohranjenega načrta v okviru delovanja okrožnih uradov in leto ukinitve le-teh.

Predstavljeni načrti oziroma celovit prikaz gradbenega udejstvovanja na slovenskem Štajerskem v zadanem časovnem okvirju temelji na gradivu, ki se je zaradi nekoč potrebnih upravnih postopkov pri izdaji gradbenih dovoljenj v izvirniku ohranilo v fondih Štajerskega deželnega arhiva - Steiermärkisches Landesarhiv v Gradcu (Zbirke gradbenih načrtov). Pokrajinski arhiv Maribor je gradivo za nekdanje mariborsko okrožje prispeval tudi iz fonda Okrožni gradbeni urad v Mariboru 1850-1853 in iz Zbirke gradbenih načrtov. Zgodovinski arhiv Celje pa je za nekdanje celjsko okrožje predstavil načrte iz fondov Okrožni urad Celje, Občina Celje-okolica ter Zbirke načrtov. Nekaj načrtov (za sakralne objekte) je prispeval tudi Nadškofijski arhiv v Ljubljani.
Katalog je uredila dr. Metoda Kemperl in nam poleg načrtov s spremljajočimi podatki (avtor načrta, čas nastanka, opredelitev vsebine, velikosti, podobe, kraj hrambe načrta in opis načrtovanega posega z dodatnimi relevantnimi podatki) ponudila še širši vpogled v delovanje okrožnih uradov in okrožnih inženirjev ter mestnih zidarskih mojstrov na slovenskem Štajerskem. Prispevke, ki predstavljajo uvod v sam katalog, so pripravili Metoda Kemperl (Okrožni inženirji in mestni zidarski mojstri v Celju in Mariboru ter njihove naloge), Zdenka Semlič Rajh (Delovanje okrožnih uradov in ohranjenost gradiva, Gradbeni predpisi v požarnih redih pred sprejetjem gradbenega reda za Štajersko leta 1857) in Ivanka Zajc Cizelj (Celjsko in mariborsko okrožje (1748-1849) - teritorialni obseg). Drugi del znanstvene publikacije predstavlja že omenjeni katalog, ki je razdeljen v več podpoglavij. Zaokrožena so glede na funkcionalno zvrst grajenega (npr. zasebne ali cerkvene stavbe), bogatijo pa jih tudi uvodni teksti, ki sta ji prispevali avtorici razstave: Zdenka Semlič Rajh poglavja Javne stavbe, Zasebne stavbe in Vodne gradnje, Metoda Kemperl pa Sakralne stavbe in Cestne gradnje (Metoda Kemperl).
Razstava, še bolj pa katalog, sta prinesla veliko novih podatkov in celovit vpogled v področje delovanja okrožnih inženirjev in mestnih zidarskih mojstrov na slovenskem Štajerskem v poznem 18. in prvi polovici 19. stoletja. Tako ju je mogoče oceniti kot nujen in kvaliteten doprinos, ki je gotovo vreden ogleda in branja.


Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam