Predstavitve


Brane Kovič*
Grafični opus Marca Chagalla

Grafični cikli in posamezni listi, odtisnjeni v različnih grafičnih tehnikah, v opusu Marca Chagalla niso nič manj pomembni od njegovih slikarskih stvaritev. S skrivnostmi grafike se je umetnik podrobneje seznanil, ko je dokončno zapustil Sovjetsko zvezo in se na poti v Pariz krajši čas zadrževal v Nemčiji. Svoje bivanje v Berlinu, kjer ga je Hermann Struck vpeljal v tehnike globokega tiska, je popestril s krajšimi izleti v Schwartzwald, Thüringen in Bad Blankenburg. Po ustalitvi v francoski prestolnici se je sprva še preskušal v jedkanju cinkovih plošč, ko pa se je po drugi svetovni vojni vrnil iz Amerike, se je v znamenitem Mourlotovem ateljeju navdušil nad litografijo in ji ostal zvest tako rekoč do konca svojih dni ter v njej ob asistenci odličnega tiskarja Charlesa Sorliera realiziral prek tisoč motivov.

Gašper Cerkovnik
Prispevki k ikonografiji mrtvaškega plesa v Bermu in v Hrastovljah

Tomislav Vignjević
, Ples smrti. Prispevki k ikonografiji mrtvaškega plesa v Bermu in v Hrastovljah
Koper,
Založba Annales 2007, 91 pp., ilustrirano

Naslovnica

Konec leta 2007 je v zbirki Knjižnica Annales Major v založbi Univerze na Primorskem izšla knjiga Tomislava Vignjevića o enem najzanimivejših ikonografskih motivov srednjeveške umetnosti - mrtvaškem plesu - v istrskem srednjeveškem stenskem slikarstvu. Drobno knjižico z vsebini primerno temačnimi platnicami (s trdimi ali mehkimi) že na prvi pogled odlikujejo številne kvalitetne reprodukcije, med katerimi izstopata večstranski fotografiji mrtvaških plesov Vincenca iz Kastva v Bermu iz leta 1474 in Janeza iz Kastva v Hrastovljah iz leta 1490. V prvih poglavjih je avtor izpostavil izredni lokalni pomen obeh poslikanih notranjščin, saj predstavljata vrhunec istrske slikarske šole 15. stoletja, predvsem zaradi dobro ohranjenih mrtvaških plesov pa po pomenu krepko presegata lokalne meje.

Nena Škerlj
Zadnji številki Acta historiae artis Slovenica

Zadnji številki umetnostnozgodovinske revije Acta historiae artis Slovenica, ki jo ob podpori Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstva za kulturo Republike Slovenije izdaja Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, vsebujeta vrsto zanimivih prispevkov, posvečenih domačim in tujim temam, katerih časovni okvir sega od romanike do druge polovice 20. stoletja.

Ines Unetič
Načrti okrožnih inženirjev in mestnih zidarskih mojstrov na slovenskem
Štajerskem (1786-1849)

Razstava Zgodovinskega arhiva Celje in Pokrajinskega arhiva Maribor.

Katalog Načrti okrožnih inženirjev in mestnih zidarskih mojstrov na slovenskem Štajerskem (1786-1849)

Naslovnica kataloga

Razstava Načrti okrožnih inženirjev in mestnih zidarskih mojstrov na slovenskem Štajerskem (1786 - 1849) in pripadajoči katalog s statusom znanstvene monografije sta nastala na pobudo dr. Metode Kemperl, ki se že dalj časa ukvarja s to tematiko, v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom Celje in Pokrajinskim arhivom Maribor (avtorji razstave so Bojan Cvelfar, Metoda Kemperl in Zdenka Semlič Rajh). V prostorih teh dveh institucij si je bilo razstavo mogoče ogledati do 31. marca 2009. Predstavljeni načrti so nastali v pristojnosti okrožnega urada Celje in okrožnega urada Maribor. Tako je bila tudi razstava razdeljena na dva dela in je omogočala ogled načrtov celjskega okrožja v Celju, mariborskega pa v Mariboru. Kljub temu pa izbrani načrti niso vezani samo na ti dve mesti, ampak nam predstavijo tudi gradnje v njuni širši okolici oziroma na celotnem območju slovenske Štajerske. Predstavljene so javne, sakralne in zasebne gradnje ter tudi cestne in vodne gradnje - torej vse najpomembnejše gradnje tistega časa. Letnici, ki zamejujeta časovni okvir razstave in kataloga, nam sporočata leto najstarejšega ohranjenega načrta v okviru delovanja okrožnih uradov in leto ukinitve le-teh.

Mateja Kos
Študijske zbirke uporabne umetnosti

Stalna razstava Narodnega muzeja Slovenije

Študijske zbirke Študijske zbirke 1

Med bele lise v slovenski muzejski mreži gotovo sodi predstavitev slovenske dediščine uporabne umetnosti (umetne obrti, industrijskega in unikatnega oblikovanja) po vzoru dunajskega (MAK), budimpeštanskega, praškega, zagrebškega (MUO), goriškega in drugih specializiranih muzejev v naši soseščini.  Omenjeni  muzeji in še druge specialne zbirke so v Evropi nastajali v obdobju reformnih gibanj za obnovo umetne obrti v drugi polovici 19. stoletja. Prvi med njimi je bil Muzej Viktorije in Alberta (V & A) v Londonu. Ti muzeji so danes v glavnem nacionalni  muzeji uporabne umetnosti in oblikovanja. Pri nas te funkcije - zbiranje, hranjenje, preučevanje in razstavljanje predmetov s področja uporabne umetnosti - od svoje ustanovitve naprej opravlja Narodni muzej Slovenije v sklopu Oddelka za zgodovino in uporabno umetnost.

Ana Pokrajac
Posvet Umetnostnozgodovinske raziskave Istre
Problemi in perspektive
Izola, Manziolijeva palača, 28. november 2008

Posvet  Umetnostnozgodovinske raziskave Istre, Manziolijeva palača, Izola

Predstavitev raziskav istrske umetnosti je ponudila predstavo, da se na področju Istre skriva precej zanimivih in še neraziskanih tem, ki pa se jih kolegi že zavzeto lotevajo.
Konec novembra preteklega leta so Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper in občina Izola pripravili posvet, na katerem je osem predavateljev v Manziolijevi palači predstavilo svoje ugotovitve in nakazalo smernice nadaljnjih raziskav istrske umetnosti.

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam