A+ | A | A-

Matej Klemenčič, predsednik SUZD
Poročilo o delu Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva v letu 2010

Delovni načrt za leto 2010 je bil pripravljen v skladu z navodili za prijavo programov na Ministrstvu za kulturo RS, ki predvidevajo naslednje sklope: (1) organizacija in izvedba izobraževalnih vsebin; (2) mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih konferencah; (3) promocijske dejavnosti; (4) izdajanje publikacij s področja kulturne dediščine. V okviru naših že utečenih aktivnosti smo tako načrtovali:
1. predavanja, strokovna srečanja, ekskurzije,
2. sodelovanje s CIHA in priprava simpozija v letu 2011,
3. urejanje spletne strani SUZD in objavljanje Biltena SUZD,
4. Zbornik za umetnostno zgodovino.
Ad 1
Ekskurzije nam letos ponovno ni uspelo organizirati, zato pa je bilo več drugih srečanj in predavanj. Tradicionalno ponovoletno srečanje je bilo 11. januarja 2010 v Moderni galeriji v Ljubljani, kjer nas je po razstavi Zoran Mušič v javnih in zasebnih zbirkah v Sloveniji vodila njena avtorica Breda Ilich Klančnik. Ljubljanska (in münchenska) doktorantka prof. ddr. Tanja Zimmermann z Univerze v Konstanzi je v torek, 16. marca 2010, v Moderni galeriji predstavila predavanje Novi kontinent − Jugoslavija: politična geografija socialistične "tretje poti" 1945−1960, ki je ob koncu leta v obliki članka izšel tudi v Zborniku za umetnostno zgodovino. Martina Malešič nam je 13. maja predstavila razstavo Doma − arhitekta Marta in France Ivanšek, ki jo je v v Moderni galeriji pripravila skupaj z arhitektko Anjo Planišček. Dr. Luka Skansi z beneške arhitekturne fakultete (Univerza IUAV) je 17. junija na ljubljanski Filozofski fakulteti predaval o arhitektu Ginu Valleju in italijanski povojni arhitekturi. Kar nekaj članov društva se je udeležilo tudi večera, posvečenega pokojnemu častnemu članu društva dr. Cenetu Avguštinu, ki so ga kolegi iz Radovljice in Kranja organizirali v radovljiški graščini 21. junija 2010. V Moderni galeriji smo 23. junija predstavili Zbornik za Staneta Bernika, ki je iz tiskarne sicer prišel že aprila, ter nazdravili slavljencu, zasl. prof. dr. Stanetu Berniku. V okviru občnega zbora, ki je bil tokrat 15. oktobra 2010 v Pilonovi galeriji v Ajdovščini, smo organizirali znanstveni posvet iz zgodovine in teorije fotografije, ki je bil posvečen mag. Mirku Kambiču, ki je že v letu 2009 praznoval 90-letnico. Občni zbor in simpozij sta omogočila podpora in gostoljubje Pilonove galerije in njene direktorice dr. Irene Mislej, za pripravo in vodenje je poskrbel izr. prof. dr. Primož Lampič. Mag. Mirko Kambič je bil na občnem zboru izvoljen tudi za častnega člana društva. Red. prof. ddr. Nataša Golob nam je 28. oktobra 2010 predstavila razstavo Manuscripta. Knjižno slikarstvo v srednjeveških rokopisih v Narodni galeriji. Doc. dr. Predrag Marković z Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu je imel 30. novembra 2010 na ljubljanski Filozofski fakulteti predavanje Zakristija šibeniške stolnice − med pogodbo in realizacijo. Zadnje javno vodstvo je bilo 14. decembra 2010 v Narodnem muzeju na Metelkovi: dr. Maja Lozar Štamcar, avtorica razstave Aalto in Slovenci, nas je popeljala po svoji razstavi in po gostujoči razstavi Alvar Aalto − brezčasna izraznost.
Ad 2
V okviru sodelovanja z Mednarodnim komitejem za umetnostno zgodovino (CIHA) so se nadaljevale priprave na mednarodni simpozij pod pokroviteljstvom CIHA z naslovom Umetnost okoli leta 1400: globalni in regionalni pogledi, ki bo potekal od 10. do 14. maja 2011. Ob društvu bo glavni organizator Univerza v Mariboru, vsi podatki o simpoziju pa so na voljo na spletni strani www.artaround1400.si.
Ad 3
Spomladi 2009 prenovljena spletna stran društva sedaj omogoča zanesljivejše obveščanje članstva in vnos številnih novih vsebin. Poleg društvenih obvestil, ki smo jih pošiljali tudi po elektronski pošti, smo z objavami na spletni strani zainteresirano javnost obveščali tudi o nekaterih dogodkih, ki so jih organizirale druge inštitucije. V okviru spletne strani so izšle tudi tri številke Biltena SUZD (www.suzd.si/bilten), ena trojna, ena dvojna in ena enojna. Bilten ureja Ana Pokrajac Iskra z uredniškim odborom, kot je bil določen v letu 2009. Tako kot v znanstvenih publikacijah društva tudi v Biltenu SUZD prispevki niso honorirani, kljub temu pa je bil odziv piscev zaenkrat dober, prav tako pa v spletne strani vgrajeni števci izkazujejo dobro branost nove elektronske publikacije. Kljub vsemu smo se v uredniškem odboru in v sodelovanju nekaterih kolegov že dogovorili za nekatere spremembe, ki bi povečale ažurnost objav v biltenu.
Ad 4
Zbornik za umetnostno zgodovino (XLVI, 2010) je izšel 24. decembra 2010. Uredila ga je doc. dr. Alenka Vodnik z uredniškim odborom, kakšen je bil določen v letu 2009, in že ustaljenim mednarodnim svetovalnim odborom. V skladu z mednarodno recenzentsko prakso so pred objavo članki dvakrat anonimno recenzirani. Še kot dolg iz prejšnjih letnih programov je sredi aprila izšel Zbornik za Staneta Bernika, ki ga uredil mag. Gojko Zupan, v uredniškem odboru pa so bili še izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki, doc. dr. Mateja Kos, Nina Pirnat Spahić in Neva Štembergar ter predsednik društva. Za financiranje obeh publikacij smo dobili sredstva v okviru programskega financiranja društva preko Ministrstva za kulturo, obe publikaciji pa sta dobili sredstva tudi preko Javne agencije za knjigo RS.
Na občnem zboru SUZD v Ajdovščini 15. oktobra 2010 je bilo po predstavitvi dela društva sklenjeno, da bosta končno letno poročilo in finančno poročilo potrdila izvršni odbor SUZD in skupščina društva, ki bo sklicana v okviru ponovoletnega srečanja. Izvršni odbor je letno poročilo potrdil na seji 6. januarja, skupščina društva pa 12. januarja 2011.

Poročilo je bilo objavljeno na spletni strani SUZD 20. januarja 2011.

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam