A+ | A | A-

Matej Klemenčič
Doktorski študij umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani po bolonjski reformi

V študijskem letu 2009/2010 se je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani začel študij 3. stopnje po prenovljenem programu, ki nadomešča stari doktorski študij. Umetnostna zgodovina je sedaj eno od znanstvenih področij interdisciplinarnega doktorskega študija Humanistika in družboslovje, ki je natančneje predstavljen na fakultetni spletni strani (http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Studij/BolonjskiProgrami/TretjaStopnja/TretjaStopnja.html). V prvem letu se je po pričakovanju vpisalo večje število  študentov, saj nov program skladno z zakonom dopušča, da se na doktorski študij vpišejo kandidati z univerzitetno izobrazbo. Med ključnimi nalogami prvega letnika je priprava dispozicije doktorske disertacije z zagovorom pred komisijo. Disertacije so bile uspešno predstavljene spomladi 2010, v študijskem letu 2010/2011 pa je bila večina že potrjena na senatu Filozofske fakultete in senatu Univerze v Ljubljani.  Jeseni 2010 se je vpisala že druga generacija študentov, ki pa bo imela svoje teme potrjene šele v naslednjem študijskem letu. Tokrat zato objavljamo le teme  doktorskih disertacij lanske generacije študentov, dodana pa so še imena mentorjev.

Nadja Bartol, Koncept in podoba raja v italijanskem renesančnem slikarstvu 1420−1520 (izr. prof. dr. Tine Germ)
Iva Brusić, Serenissima in urbano-politična ikonografija kiparstva na področju severnega Jadrana od 13. do 16. stoletja (izr. prof. dr. Marina Vicelja Matijašić, mentorica; izr. prof. dr. Tine Germ, somentor)
Maja Hren Brvar, Meščanska oblačilna kultura na Štajerskem v obdobju historizma in secesije (izr. prof. dr. Primož Lampič, mentor; doc. dr. Mateja Habinc, somentorica)
Tina Istinič, Mašni plašči v 17. in 18. stoletju na Slovenskem (doc. dr. Mateja Kos, mentorica; izr. prof. dr. Matej Klemenčič, somentor)
Martina Malešič, Pomen skandinavskih vplivov za slovensko stanovanjsko kulturo (izr. prof. dr. Matej Klemenčič, mentor; doc. dr. Petra Čeferin, somentorica)
Barbara Peklar, Iracionalna podoba srednjeveške umetnosti: spanje-sanje-smrt (red. prof. ddr. Nataša Golob, mentorica; red. prof. dr. Janez Vrečko, somentor)
Magdalena Stritar, Razvoj glagolske iniciale: prikaz na primerih glagolskih rokopisov v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani (red. prof. ddr. Nataša Golob, mentorica; izr. prof. dr. Marina Vicelja Matijašić, somentorica)
Branko Vnuk, Srednjeveška arhitektura beraških redov na območju nekdanje vojvodine Štajerske (doc. dr. Robert Peskar, mentor; izr. prof. dr. Samo Štefanac, somentor)
Asta Vrečko, Pomen Zagreba kot likovnega in kulturnega centra za slovensko slikarstvo (1927−1941) (doc. dr. Beti Žerovc)

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam