A+ | A | A-

Katja Mahnič
Doktorski študij heritologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

 

Oddelek za umetnostno zgodovino v okviru interdisciplinarnega doktorskega programa Filozofske fakultete sodeluje tudi pri izvedbi nove študijske smeri, Heritologija. Študij heritologije je v skladu z najnovejšimi smernicami stroke zastavljen interdisciplinarno, zaradi organizacije doktorskega študija na FF oz. nosilcev posameznih predmetov pa tudi medoddelčno. To se odraža v njegovem predmetniku. Tako ima študent z dvema obveznima temeljnima predmetoma, Muzeologija in Konservatorstvo, možnost spoznati celoten aspekt varovanja kulturne dediščine tako v njenem prvotnem okolju kot tudi v za to posebej specializiranih ustanovah. Z izborom mentorja in izvajalcev posameznih predmetov pa je možna ožja usmeritev na področje varovanja arheološke, etnološke oz. umetnostnozgodovinske dediščine.

 

 

V prvem letu prenovljenega doktorskega študija na FF (študijsko leto 2009/2010) so se na smer heritologija vpisali naslednji študenti:

Kaja Antlej, Uporaba 3D modelov in drugih sodobnih tehnologij kot podpora pri varovanju kulturne dediščine (doc. dr. Mateja Kos, mentorica; doc. dr. Jasna Horvat, somentorica)
Kaja Beton, Strategija in problematika varstva kulturne dediščine na primeru Gorenjske (izr. prof. dr. Vito Hazler, mentor)
Evgen Lazar, Konservatorska prezentacija najdb na primeru Ptujskega stolpa (izr. prof. dr. Sonja Ana Hoyer, mentorica)
Nataša Nemeček, Smernice sodobnega muzejskega konservatorstva/restavratorstva (doc. dr. Jasna Horvat, mentorica; doc. dr. Katja Mahnič, somentorica)
Ana Plestenjak, Manipulacije z arheološko dediščino v politične namene (doc. dr. Verena Vidrih Perko, mentorica)
Tomaž Smole, Med zgodovinskim in kolektivnim spominom (doc. dr. Jelka Pirkovič, mentorica)
Anja Urbanc, Konservatorska problematika prezentacije srednjeveških fresk (izr. prof. dr. Sonja Ana Hoyer, mentorica)

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam