A+ | A | A-

Priznanje Izidorja Cankarja: dr. Mija Oter Gorenčič

Cankarjevenagrade06

Priznanje Izidorja Cankarja za leto 2011 prejme dr. Mija Oter Gorenčič za monografijo Deformis formositas ac formosa deformitas. Samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji.

Monografija temelji na njeni doktorski disertaciji Romanska in zgodnjegotska arhitekturna plastika na Slovenskem. Avtorica je skrbno pripravila korpus vseh ohranjenih spomenikov samostanske stavbne plastike 12. in 13. stoletja na Slovenskem. Osrednji del monografije predstavlja poglavje Pregled in analiza romanske in zgodnjegotske samostanske stavbne plastike v Sloveniji. Obravnavano gradivo je avtorica razdelila v skupino reliefno neobdelanih in v skupino reliefno obdelanih kosov, ki so bistveno bolj povedni glede datacije in slogovnih povezav. Posebej gre pohvaliti sistematičnost v obravnavi gradiva, ki ne prispeva le k preglednosti in uporabnosti monografije, ampak lahko služi tudi kot vzor sorodnim monografskim obravnavam izbranega, časovno in krajevno zamejenega gradiva. Enako vzoren je tudi znanstveni aparat. Monografija je dobrodošla za vse, ki se ukvarjajo s srednjeveško umetnostjo, zaradi celovitega pristopa, natančnosti in sistematičnosti v obravnavi gradiva ter zglednega znanstvenega aparata pa ima veliko težo tudi za druge.

Slikovno gradivo
1. Dr. Mija Oter Gorenčič s predsednikom komisije prof. dr. Stanetom Bernikom in predsednikom društva prof. dr. Matejem Klemenčičem (foto Dejan Habicht, © Moderna galerija, Ljubljana)

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam