A+ | A | A-

Martina MALEŠIČ, Anja PLANIŠČEK

Bilo : Je – moderne hiše nekoč in danes

razstava fotografij in spletna akcija

Galerija Dessa, Židovska steza 4, Ljubljana 10.─22. december 2014

www.trajekt.org, december 2014–marec 2015

 

 

Bilten28-31MalesicPlaniscekSl01Bilten28-31MalesicPlaniscekSl02

 

Bilo : Je je fotografski projekt, ki spremlja stanje slovenske modernistične arhitekture iz obdobja med letoma 1935 in 1975. Projekt z arhivskimi in sedanjimi fotografijami vzporeja nekdanje in današnje stanje izbranih slovenskih stavb iz tega obdobja. Izhodišče so arhivske fotografije, ki so nastale v letih po izgradnji. Nove fotografije so z istih gledišč posneli študenti VIST – Oddelka za fotografijo pri predmetu Arhitekturna fotografija.

Projekt Bilo : Je se vključuje v tematski ciklus ‘Prenova’, v katerem se Zavod Trajekt osredotoča na prevladujoče problematično stanje slovenske modernistične arhitekture. Mnoge stavbe so namreč nezadostno vzdrževane, zapuščene, neustrezno prenovljene, nekatere celo porušene. V zadnjem desetletju je širša strokovna javnost opozarjala na ta problem in ga s projekti dokumentiranja ter vrednotenja skušala tudi rešiti. Vendar so prizadevanja pogosto zaman. Rušenja in neustrezni posegi so vse pogostejši. Glavni razlogi so odsotnost spomeniškega varovanja, neprepoznavanje kvalitet arhitekture in urbanizma tega obdobja, pomanjkanje meril za vrednotenje, (pre)majhna časovna oddaljenost, sprememba družbenih vrednot po osamosvojitvi Slovenije in negativen odnos širše javnosti do moderne arhitekture, predvsem tiste, ki je nastala v času socializma.

Slovenska moderna arhitektura je v izbranem obdobju dosegla visoko kakovostno raven v jugoslovanskem in mednarodnem okviru. Zaznamovale so jo izrazito avtorske poetike arhitektov. Njihove napredne arhitekturne in konstrukcijske zasnove stavb so zapis časa, v katerem se je gradilo z zelo skromnimi materialnimi viri in tehnologijo ter hkrati z veliko mero znanja, poguma in inventivnosti. Naprednost teh rešitev je aktualna še danes.

Zavod Trajekt si v okviru ciklusa ‘Prenova’ prizadeva opozoriti na pomen, kakovost in stanje moderne arhitekturne dediščine. Želi tudi spodbuditi širšo javnost k prepoznavanju kvalitet in značilnosti arhitekture tega obdobja ter raziskati možnosti njene regeneracije. V okviru ‘Prenove’ je Trajekt izvedel več projektov, nazadnje leta 2013 projekt raZLOŽIhišo s partnersko organizacijo RogLab.

Fotografije, ki so nastale v projektu Bilo : Je, razkrivajo različna stanja slovenske moderne arhitekture. Nekatere stavbe so zgledno vzdrževane, brez večjih predelav. Mnogo je takih, ki so prepuščene propadanju, kar pa je za bujnim zelenjem, ki se je z leti razraslo, manj opazno. Številne stavbe so v zadnjih letih doživele temeljite prenove, ki so spremenile njihove oblikovne in konstrukcijske zasnove. Izgubili so se prepoznavni elementi zunanjščin in prvotne ureditve notranjščin. Spremenilo se je tudi njihovo okolje: z dozidavami in spremembami funkcije, ki so najpogosteje vodile do degradacije tako stavb kot prostora, ki jih je obdajal. Skrajno stanje pomenijo porušene stavbe, med katerimi kot najbolj drastičen primer izstopajo dela arhitekta Savina Severja. Na mestih Severjevih arhitektur, ki so bile med najbolj inventivnimi v obravnavanem obdobju, danes stojijo nakupovalni centri ali pa že leta zevajo prazne gradbene jame.

Vezi s preteklostjo, podatke o obstoju in originalnem stanju arhitekture najbolj nazorno vzdržujejo prav stare fotografije. Vendar vzporejanje arhivskih in sodobnih fotografij ni uporabno le za dokumentiranje nekoč obstoječega, temveč odpira razmišljanje o časovni dimenziji arhitekture, staranju stavb, prostorskih spremembah in spremembah v njihovem okolju. Vzporejanje hkrati spodbuja tudi razmišljanje o spremembah v družbi, ki se zrcalijo v arhitekturi – o spremenjenem načinu bivanja, različnosti družbenih razmer od pospešene modernizacije družbe v preteklem obdobju do njenega zatona v času postindustrijske družbe. Pretežni del stavbnega fonda, ki je dokumentiran v projektu, je nastal v obdobju, ko je bila arhitektura pomembno sredstvo uveljavljanja in legitimizacije modernega načina bivanja. V sedanjem času pa vse bolj postaja predvsem sredstvo legitimizacije kapitala, a hkrati tudi njegova žrtev.

 

Produkcija
Trajekt – Zavod za prostorsko kulturo

VIST – Oddelek za fotografijo

Partnerji
Galerija Dessa

RogLab

Avtorji fotografij

Bilo: Janez Kališnik, Stane Bernik, Damjan Gale, France Tomažič
Je: Aljaž Bezjak, Andraž Bilmez, Tatjana Cankar, Igor Domijan, Peter Fettich, Matej Golob, Tomaž Kladnik, Mihaela Majerhold Ostrovršnik, Karmen Rašperger, Vid Rotar, Urška Satler, Karin Schauer, Luka Svetlin, Kim Šain, Vedran Tomšič, Vanda Tuš, Petar Valenta

Kuratorji projekta

Martina Malešič

Anja Planišček

Peter Rauch

Sofinanciranje
MOL – Oddelek za kulturo


Slikovno gradivo:

1. Savin Sever: Učne delavnice Zavoda za gluho mladino, 1962 (foto Janez Kališnik, vir: Metka Dolenec, Savin Sever arhitekt, 2003).

2. Savin Sever: Učne delavnice Zavoda za gluho mladino, 2013 (foto Vid Rotar).

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam