A+ | A | A-

Matej Klemenčič
Mija Oter Gorenčič, deformis formositas ac formosa deformitas. Samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji
Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2009, 429 pp., 435 črno-belih fotografij

oter_monografija

Mija Oter Gorenčič je jeseni leta 2007 na ljubljanskem Oddelku za umetnostno zgodovino (mentor izr. prof. dr. Samo Štefanac) uspešno zagovarjala obsežno doktorsko disertacijo z naslovom Romanska in zgodnjegotska arhitekturna plastika na Slovenskem. Letos spomladi je pri Založbi ZRC SAZU izšla znanstvena monografija, ki kljub velikemu obsegu obravnava le del gradiva, raziskanega v disertaciji, a vsebinsko brez dvoma primerno zaključenega: avtorica v knjigi predstavi in analizira vse znane ohranjene kose romanske in zgodnjegotske arhitekturne plastike samostanskih objektov na Slovenskem. Vključeni so benediktinski samostan v Gornjem Gradu, kartuziji v Žičah in Jurkloštru, cisterci v Stični in Kostanjevici na Krki, minoritska samostana na Ptuju in v Kopru, dominikanska samostana na Ptuju in v Studenicah, ter križevniška samostana v Ljubljani in Veliki Nedelji. Bogato ilustrirana publikacija prinaša številna nova spoznanja tudi o gradbeni zgodovini teh pomembnih monastičnih objektov, svoje teze pa avtorica utemeljuje na natančnem študiju arhivskih virov in primerjalni formalni analizi obstoječega gradiva. Dobro poznavanje sočasnega gradiva v ostalih evropskih državah je Miji Oter Gorenčič omogočilo tudi bolj zanesljivo vrednotenje slovenskega gradiva in njegovo natančno umestitev v širši evropski kontekst.

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam