A+ | A | A-

Naslov

Slovensko
umetnostnozgodovinsko društvo
(SUZD)
Aškerčeva cesta 2
SI-1000 Ljubljana
tel: (01) 241 12 10

plakat koper 2018

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo / Società slovena di storia dell'arte / Slovenian Association of Art Historians

Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem / Facoltà di studi umanistici Università del Litorale / Faculty of Humanities University of Primorska

Umetnost istrskih obalnih mest / Arte e architettura delle città istriane / Art and Architecture of Istrian Towns

Simpozij Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva / Convegno della Società slovena di storia dell'arte / Conference of Slovenian Association of Art Historians

Koper / Capodistria, 23.–25. 11. 2018

Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem / Facoltà di studi Umanistici Università del Litorale / Faculty of Humanities University of Primorska, Titov trg 5, Koper / Capodistria

Predavalnica / Room / Aula

Burja 1 / Bora 1

Petek / Venerdì / Friday, 23. 11. 2018

9.30–10.30

Uvodni nagovori / Saluti d'apertura / Inaugural addresses

prof. dr. Irena Lazar, dekanja FHŠ UP
dr. Andrej Smrekar, predsednik SUZD
prof. dr. Stane Bernik

***

Moderatorka / Moderatrice / Chair: Renata Novak Klemenčič

10.30–12.00

Ana Jenko Kovačič: Episcopal and Communal Palaces in the Light of Institutional Changes in Istria in the Middle Ages (Škofijske in komunalne palače v luči institucionalnih sprememb v Istri v srednjem veku)

Gregor Pobežin: Some Observations about (Hidden) Inscriptions from Koper (Nekaj opažanj o (skritih) napisih iz Kopra)

Zrinka Mileusnić: Museum Square in Koper – Reflection of the Koper Heritage (Muzejski trg v Kopru – ogledalo koprske dediščine)

Odmor za kosilo / Pausa pranzo / Lunch break

Moderator / Moderatore / Chair: Samo Štefanac

14.30–16.30

Marta Budicin, Jasenka Gudelj: Early Modern Istrian Belfries: Examples from Koper, Izola and Piran in Context (Zgodnjenovoveški istrski zvoniki: primeri iz Kopra, Izole in Pirana v kontekstu)

Predrag Marković: Svetvinčenat between Rural and Urban – Venetian Family Morosini and the Transformation of a Feudal Estate (1485–1550) (Svetvinčenat med podeželskim in urbanim – beneška družina Morosini in preoblikovanje fevdalne posesti, 1485–1550)

Helena Seražin: L'attività della bottega Schiavi in Istria (Dejavnost delavnice Schiavi v Istri)

Karin Bernardi: Nekdanji cerkveni kompleks sv. Antona opata v Piranu

***

17.00–18.00

Neža Čebron Lipovec: »We have to respect the old, but we have to be aware that we are creating a new history«: The Role of Built Heritage in the Post-War Urban Planning in Koper/Capodistria (»Spoštovati moramo staro, a moramo se zavedati, da ustvarjamo novo zgodovino«: vloga arhitekturne dediščine v povojnem urbanističnem načrtovanju v Kopru)

Salvator Žitko: Koprsko mestno jedro in varstvo kulturne dediščine – refleksije na objavljeno študijo iz leta 1983 v kontekstu današnjega stanja in odnosa do dediščine

 

Sobota / Sabato / Saturday, 24. 11. 2018

Moderatorka / Moderatrice / Chair: Jasenka Gudelj

9.00–11.00

Katarina Šmid: A Rarely Published Relief of Dionysus/Liber Pater in the Koper Regional Museum (Malo znani relief Dioniza – Libera Patra iz Pokrajinskega muzeja Koper)

Enrica Cozzi: La pittura gotica nell'Istria slovena e il polittico di Pirano di Paolo Veneziano (Gotsko slikarstvo v slovenski Istri in piranski poliptih Paola Veneziana)

Ana Krevelj: Accompanying Scenes on Depictions of the Journey and Adoration of the Magi in Hrastovlje, Gradišče near Divača and Beram – New Findings (Spremljevalni motivi upodobitev Pohoda in poklona Sv. treh kraljev v Hrastovljah, Gradišču pri Divači in Beramu – nove ugotovitve)

Samo Štefanac: Antonio Rossellino’s Madonnas and the Problem of Mass-Produced Florentine Early Renaissance Sculpture and its Early Diffusion on the Eastern Shore of Adriatic (Madone Antonia Rossellina in problem masovne produkcije zgodnjerenesančne plastike in trgovine z umetninami na vzhodni obali Jadrana)

***

11.00–13.00: Ogled krstilnice in stolnice / Visita del Battistero e della Cattedrale / Visit to the Baptistery and Cathedral

Odmor za kosilo / pausa pranzo / lunch break

Vodja sekcije / Moderatrice / Chair: Nina Kudiš

15.00–16.30

Mojca Marjana Kovač: Bonfante Torre. Il tagliapietra veneziano e la sua bottega  a Pirano (»Taiapiera Bonfante Torre«. Beneški kamnosek in delavnica v Piranu)

Damir Tulić: Baroque Marble Portrait Busts in Venetian Istria (Baročne portretne buste v beneški Istri)

Enrico Lucchese: I ritratti capodistriani di Gavardo de Gavardo (Koprski portreti Gavarda de Gavarda)

***

17.00–19.00

Andreja Rakovec: Stuccoworks at Besenghi degli Ughi Palace in Isola (Štukature v palači Besenghi degli Ughi v Izoli)

Roberto De Feo: Presenze neoclassiche a Pirano: gli scultori Antonio e Francesco Bosa (Neoklasična dela v Piranu: kiparja Antonio in Francesco Bosa)

Rossella Fabiani: Pietro Nobile a Pirano. Progetti per la chiesa di San Pietro (Pietro Nobile v Piranu. Načrti za cerkev sv. Petra)

Barbka Gosar Hirci: The Restoration of Carpaccio Paintings from Koper (Restavriranje Carpacciovih slik iz Kopra)

 

Nedelja / Domenica / Sunday, 25. 11. 2018

Vodja sekcije / Moderatore / Chair: Damir Tulić

9.00–10.30

Vlasta Zajec: Several Wood-Carved Altars in Slovenian Istra (Leseni oltarji v slovenski Istri)

Sara Turk: Il destino degli altari del duomo di Capodistria (Usoda nekdanjih oltarjev iz koprske stolnice)

Nina Kudiš: The Long 17th Century in Koper, Izola and Piran: the Heritage of Late Renaissance and Baroque Venetian Paintings (Dolgo 17. stoletje v Kopru, Izoli in Piranu: pozno renesančna in baročna beneška slikarska dediščina)

***

11.00–13.00

Katja Mahnič: “Only few knew about this; now the war has made it public.”: Works of Art of Istrian Towns and Their Presentation during the First World War (»Le redki so vedeli o tem; zdaj pa je to razkrila vojna«. Umetnostni spomeniki istrskih mest in njihova obravnava v času prve svetovne vojne)

Claudia Crosera: L’attività di tutela della Soprintendenza nel primo dopoguerra: restauri di opere d’arte in Istria e nella Venezia Giulia (Dejavnost spomeniškega varstva med obema vojnama: restavriranje umetnin v Istri in v Furlaniji-Julijski krajini)

Zdenka Bonin, Deborah Rogoznica: L'Importanza del patrimonio scritto di Capodistria come monumento culturale (Pomen koprske pisne dediščine kot kulturnega spomenika)

 

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam