A+ | A | A-

Naslov

Slovensko
umetnostnozgodovinsko društvo
(SUZD)
Aškerčeva cesta 2
SI-1000 Ljubljana
tel: (01) 241 12 10

Spomladanski ciklus predavanj Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva


Pokopališče Navje in Baragovo semenišče: arhitekt Jože Plečnik in njegov pristop k prostorski in pomenski preobrazbi pietetne lokacije

Spoštovane članice, spoštovani člani SUZD,

vabimo vas na predavanje dr. Tine Potočnik in dr. Tanje Simonič Korošak

Pokopališče Navje in Baragovo semenišče: arhitekt Jože Plečnik in njegov pristop k prostorski in pomenski preobrazbi pietetne lokacije

v torek, 17. maja 2022, ob 18. uri
v Avditoriju Narodne galerije, vhod Prešernova 22.

Udeležba na predavanju je brezplačna. Predavanje bo možno spremljati v živo in preko ZOOM-a na povezavi:  https://zoom.us/j/98464294675?pwd=WWtCTjFDcTBvUnQ1Nk5HVVVHT2cyUT09 

Predavanje bo posvečeno dvema stvaritvama arhitekta Jožeta Plečnika, ki sicer ostajata v senci njegovih »velikih« ljubljanskih projektov, leta 2021 vpisanih na UNESCO seznam svetovne dediščine. V okviru predavanja bodo predstavljene nove ugotovitve o zgodovinskem kontekstu ter o prostorski in arhitekturni zasnovi spominskega pokopališča Navje in Baragovega semenišča, ki sta tako kulturno-zgodovinsko in prostorsko-oblikovno kot simbolno-pomensko tesno povezana. Arhitekt Plečnik ju je zasnoval v letih 1936 in 1937, na lokaciji opuščenega mestnega pokopališča pri cerkvi sv. Krištofa, ki je imelo zanj in tudi za številne Ljubljančane izjemno sentimentalno vrednost. V ureditvi »gaja zaslužnih« in tudi v oblikovanju ter umestitvi bogoslovnega objekta v prostor se zrcalijo vrednote, zaradi katerih je bil Plečnikovi dediščini priznan svetovni pomen.

Tina Potočnik je doktorica arhitekturnih znanosti, magistrica znanosti s področja muzeologije in konservatorstva in univerzitetna diplomirana umetnostna zgodovinarka. Kot raziskovalka deluje na področju arhitekturne zgodovine ter nepremične kulturne dediščine, v preteklosti pod okriljem ZRC SAZU, Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti in RI19+, Raziskovalnega inštituta za vizualno kulturo od 19. stoletja do sodobnosti, v zadnjih letih pa v okviru ZVKDS, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kjer je zaposlena kot konservatorka. Za svoje znanstveno-raziskovalno delo, katerega rezultati so bili objavljeni v publikacijah priznanih mednarodnih znanstvenih založb, je prejela več domačih in tujih priznanj.

Tanja Simonič Korošak je doktorica in magistra krajinske arhitekture s certifikatom Certificate in Landscape studies Univerze v Sheffieldu (Velika Britanij) ter univerzitetna diplomirana biologinja. Je pooblaščena krajinska arhitektka, avtorica ali soavtorica več nagrajenih krajinsko arhitekturnih in urbanističnih natečajnih rešitev, raziskovalka, konservatorka in predavateljica na Univerzi BOKU na Dunaju. Pod njenim vodstvom, v okviru podjetja Studio TSK Oblikovanje krajine Tanja Simonič Korošak s.p. Maribor, je bilo izdelanih več konservatorskih načrtov za spomenike državnega pomena, tudi za prenovo ureditev, ki jih je zasnoval Jože Plečnik.

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam