A+ | A | A-

Naslov

Slovensko
umetnostnozgodovinsko društvo
(SUZD)
Aškerčeva cesta 2
SI-1000 Ljubljana
tel: (01) 241 12 10

Slovenska umetnostna zgodovina in njeni producenti
Delovanje in družbena vloga strokovnjakov nekdaj in danes
6. posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev
Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana, 5.-6. december 2014

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti skupaj z Oddelkom za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Slovenskim umetnostnozgodovinskim društvom vabi na 6. posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev, ki bo potekal 5. in 6. decembra 2014 v Ljubljani. Tema posveta je:

Slovenska umetnostna zgodovina in njeni producenti: Delovanje in družbena vloga strokovnjakov nekdaj in danes

Program simpozija je dostopen na spletni strani:
http://uifs.zrc-sazu.si/sl/dogodki/6-posvet-slovenskih-umetnostnih-zgodovinarjev#v

V okviru simpozija bo potekal tudi občni zbor SUZD, ki se bo začel ob 9. uri in nadaljeval ob 12. uri.

Dnevni red in gradivo sta dostopna na spletni strani:
http://www.suzd.si/zbornik/474-obcni-zbor-2014

 

Lepo vabljeni!

Arhitekturna zgodovina: Arhitektura in politika
Oddelek za umetnostno zgodovino FFUL, petek-sobota, 28.-29. november 2014

Oddelek za umetnostno zgodovino FFUL in Restavratorski center ZVKDS vas vabita na bienalni simpozij Arhitekturna zgodovina, ki bo letos potekal na temo Arhitektura in politika. V petek, 28. novembra, bodo po uvodnih nagovorih ob 10.00 v predavalnici 18 v pritličju Filozofske fakultete predavanja v predavalnici 343 v 3. nadstropju (začetek ob 10.40).

Povezava do programa in povzetkov: Arhitektura in politika

Vljudno vabljeni!

 

Občni zbor SUZD za leto 2014
Petek, 5. 12. 2014, ob 9.00.
ZRC SAZU, Prešernova dvorana, Novi trg 4

Spoštovane kolegice in kolegi!

Vabimo vas na redni občni zbor, ki bo v petek, 5. decembra 2014, ob 9. uri v Prešernovi dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4/pritličje.

Dnevni red:
1. Finančno in vsebinsko poročilo za leto 2014
2. Izvolitev predsednika, podpredsednika, članov Izvršilnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije
3. Sprememba statuta SUZD
4. Razno

Gradivo za spremembo statuta (kliknite na link):
- popravki
- čistopis popravljenega statuta

 

 

Velázquez - Kunsthistorisches Museum
Sobota, 13. decembra 2014

Spoštovane kolegice in kolegi!

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo v soboto, 13. decembra 2014 organizira ogled razstave Velázquez v Kunsthistorisches Museumu na predprazničnem Dunaju.

Predviden odhod iz Ljubljane                   ob   6.00
voden ogled razstave v 2 skupinah         ob 12.00

vodstvo traja ok. 1 ure

Odhod z Dunaja                                              ob. 20.00
Vrnitev v Ljubljano                                        ob. 01.00

dr. Mina Mušinović: Javni spomeniki 20. stoletja na Gorenjskem: … et maneat semper…
Ljubljana, Narodna galerija, 19. novembra ob 17.00.

Spoštovane kolegice in kolegi,

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo vas vabi na predavanje dr. Mine Mušinović z naslovom Javni spomeniki 20. stoletja na Gorenjskem. Predavanje bo v Narodni galeriji v sredo, 19. novembra 2014 ob 17.00.

Povzetek

S kratkim sprehodom skozi znano in manj znano memorialno dediščino na Gorenjskem bo nekaj ključnih primerov izmed dobrih petsto javnih spomenikov, postavljenih na Gorenjskem predvsem v drugi polovici 20. stoletja, predstavljenih v luči novih znanj, razumevanj in interpretacij pa v okviru novih pogledov na zgodovino, nerazdružno povezanih s spreminjajočo se politično situacijo in pod neusmiljenim bremenom časa. Predavanje bo osvetlilo delovanje nekaterih danes povsem pozabljenih umetnikov, ki so na Gorenjskem pustili svoj pečat, kot bodo izpostavljeni tudi primeri najbolj izvirnih in umetniško dovršenih spomenikov.

Dr. Nataša Ivanović: Lovro Janša in slikarske formulacije dunajske krajine
Ljubljana, Narodna galerija, 13. novembra ob 17.00.

Spoštovane kolegice in kolegi,

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo vas vabi na predavanje dr. Nataše Ivanović z naslovom Lovro Janša in slikarske formulacije dunajske krajine. Predavanje bo v Narodni galeriji v četrtek, 13. novembra 2014 ob 17.00.

Vplivi in delovne naloge, ki jih je Lovro Janša (1749–1812) prejel kot študent krajinske risbe na dunajski akademiji in nato posredoval kot profesor, odgovarjajo na vprašanje, kakšen tip umetnika je sploh bil: je bil samo posnemovalec, eklektik oziroma umetnik, ki je vzorce iz preteklosti uspešno združil v kompozicijo umetnine, ali je bil inovator. Predavanje bo osvetlilo pogled na slikarske formulacije krajinske podobe na Dunaju preko opusa Lovra Janše, iz katerega je razvidno, da je pri oljnih slikah sledil že uveljavljenim starim vzorcem, pri grafiki in risbi pa je vpeljal likovne novosti. Te so zlasti pomembne pri vizualizaciji mestne podobe okoli leta 1800.

 

Vplačilo članarine v poletnih mesecih

Obveščam vas, da bo zaradi dopusta od 1. do 20. avgusta 2014 članarino mogoče poravnati le z negotovinskim plačilom direktno na transakcijski račun SUZD: 02010-0015640440, po 20. avgustu pa spet na običajni način (v gotovini). V času dopustov prav tako ne bo mogoče dobiti začasnih članskih izkaznic.

Prosim za razumevanje.

 

Majča Korošaj

VABILO

Oddelek za umetnostno zgodovino in Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo

vas vabita na predavanji o beneškem baročnem slikarstvu in kiparstvu v sredo 21. maja in četrtek 22. maja 2014. Predavala bosta red. prof. dr. Nina Kudiš in doc. dr. Damir Tulić s Filozofske fakultete Univerze na Reki. Predavanji – v hrvaškem jeziku – bosta v predavalnici 343 na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

prof. dr. Nina Kudiš

Francesco Pittoni in beneško slikarstvo okrog leta 1700

(sreda, 21. maj 2014, ob 17.15)

 

Beneški slikar Francesco Pittoni (1645–1724), katerega dela so cenili tudi kranjski in goriški naročniki, je v svoji štiridesetletni karieri večkrat spremenil svoj osebni slog. Od neo­vero­nesejevskega slikarstva osemdesetih letih 17. sto­letja je a prelomu stoletja prešel k tenebrozom, ob koncu življenja, verjetno pod vplivom slavnega nečaka Giambattista, pa se je oklenil nove struje se­te­čen­tističnih chiaristov. V predavanju bo govora tako o delih Francesca Pittonija kot tudi nekaterih sodobnikov, ki so doživljali podobne slogovne spremembe, a pogosto z različnimi rezultati.

 

Nina Kudiš je redna profesorica na reški Filozofski fakulteti. Leta 1998 je doktorirala v Zagrebu z disertacijo, posvečeno sakralnemu slikarstvu v Istri med 1550 in 1650, njeno raziskovalno delo pa je posvečeno beneškemu slikarstvu, risbi in grafiki srednjega in zgodnjega novega veka ter teoriji umetnosti. Med njenimi najpomembnejšimi objavami je monografija o slikarski dediščini Istre (Slikarska baština Istre, 2006, v soavtorstvu z Višnjo Bralić; tudi italijanska izdaja), uredila je tudi monografijo o Crikvenici ter objavila vrsto člankov, predvsem o beneškem baročnem slikarstvu, mdr. revijah Artibus et Historiae, Arte Documento, Arte Veneta, Zbornik za umetnostno zgodovino, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, Peristil in Annales.

doc. dr. Damir Tulić

Beneški kiparji v marmorju in lesu mad 1650 in 1750: atribucija in interpretacija

(četrtek, 22. maj 2014, ob 10.30)

 

Raziskovanje beneškega kiparstva ima dolgo tradicijo, a vse do pred kratkim so se ločeno obravnavali kipi, narejeni v marmorju, in tisti, izrezljani v lesu, pri čemer se je sklepalo, da so bili posamezni kiparji v veliki meri specializirani za enega od materialov. Tako se je, na primer, poznalo le marmorna dela Tommasa Ruesa in celoten opus Giacoma Piazzette v lesu. Cilj predavanja je na izbranih primerih prikazati problematiko opusov kiparjev, ki so – poleg navedenih – redno delali v obeh materialih (mdr. Giuseppe Torretti, Giovanni in Antonio Bonazza, Antonio Corradini, Francesco Cabianca in Giovanni Marchiori). 

Damir Tulić jeleta 2012 v Zagrebu doktoriral z disertacijo o kamnitem kiparstvu in oltarjih v Istri v 17. in 18. stoletju. Od leta 2013 je kot eden od 20 najboljših nekdanjih mladih raziskovalcev z vseh hrvaških univerz dobil mesto docenta na reški Filozofski fakulteti. Poleg beneškega baročnega kiparstva ga posebej zanima tudi slikarstvo in uporabna umetnost na obeh straneh Jadrana, izsledke svojih raziskav pa redno objavlja v hrvaški, slovenski in italijanski periodiki (Arte Documento, Acta historiae artis Slovenica, Zbornik za umetnostno zgodovino,Radovi Instituta za povijest umjetnosti, Arte veneta).

ČLANARINA ZA LETO 2014

 

Ljubljana, 23. april 2014

 

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega,

SUZD mora preveriti stanje članstva zaradi določanja sklepčnosti najvišjega organa. V evidencah smo zatekli več sto članov, pri katerih pogrešamo kontaktne podatke. Zaradi učinkovite komunikacije skušamo manjkajoče informacije izpopolniti.

Prosimo vse, ki še niste poravnali članarine za leto 2014, da to storite čim prej oz. najkasneje do 30. junija 2014. S statutom določen rok je 31. marec koledarskega leta, podaljšali smo ga do 15. aprila in nato še do 30. junija, da bi v tako pridobljenem času omogočili stik s kar največjim številom članov iz naše evidence.

Na zadnjem Izrednem občnem zboru smo sprejeli sklep, da po tem datumu neplačnike izbrišemo s seznama članov.

Vsi, ki boste poravnavali članarino s položnico, preko klika ali neposredno pri Majči Korošaj na Oddelku za umetnostno zgodovino, dopolnite svoje kontaktne podatke, da bomo imeli natančen pregled, koga lahko dosežemo po elektronski pošti in komu je treba pošiljati pisna obvestila.

Majča Korošaj, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Telefon:(01) 241 12 10
Faks:(01) 241 12 11
E-naslov:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Spletni naslov:www.suzd.si
TRR:SI56 0201 0001 5640 440

V izdelavi so nove izkaznice. Prosim dostavite svoje osebne fotografije tajnici Miji Oter Gorenčič na ZRC SAZU, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po pošti na naslov društva Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana. Če je le mogoče, naj bodo slike z belim ozadjem zaradi pocenitve izdelave. Cenejše je naročilo tudi, če oddamo čim večje število naenkrat. Vsa obvestila so dostopna na domači strani društva.

Na naslovu društva že lahko prevzamete ZUZ 2012, v kratkem pa bo izšel tudi ZUZ 2013.

V sredo, 7. maja 2014, nas bo po razstavi Gabrijela Stupice vodil Andrej Medved.

Še enkrat prosim vse, ki imate odprte obveznosti, da jih v najkrajšem času poravnate.

 

Lepo pozdravljeni,

Andrej Smrekar

predsednik

Novinarska konferenca

Obvestilo Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva o nasilnem porušenju renesančnega stavbnega krila dvorca Ravno polje in o ropanju, uničevanju, zanemarjanju in naglem propadanju nekaterih najpomembnejših spomenikov grajske dediščine v Sloveniji v zadnjem času

6. 2. 2013 ob 10h v Mestnem muzeju Ljubljana

 

Tam dol na ravnem polju,
stoji, stoji en bejli grad,
oj tam na ravnem polju
stoji jen beli grad.

Besedilo ene najbolj znanih slovenskih ljudskih pesmi od konca lanskega leta ne drži več. Na Ravnem polju od lanskega leta ni več kulturnozgodovinsko pomembnega gradu, ampak le še popolna razvalina.

Stoji, stoji polomljeni grad,
k nima oken, nima vrat...

Dvorec Ravno polje je od sedemdesetih let preteklega stoletja razglašen za kulturni spomenik, leta 1986 pa ga je vodilni slovenski raziskovalec grajske dediščine dr. Ivan Stopar uvrstil v izbor 90 najpomembnejših grajskih stavb v Sloveniji.

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam