A+ | A | A-

Naslov

Slovensko
umetnostnozgodovinsko društvo
(SUZD)
Aškerčeva cesta 2
SI-1000 Ljubljana
tel: (01) 241 12 10

Historični seminar Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU vabi na predavanje

Zidarski mojster Franc Grein in štajerska sakralna arhitektura v prvi polovici 19. stoletja.


Predavanje bo prvič predstavilo delovanje Franca Greina, edinega člana
družine zidarskih mojstrov iz Vojnika, ki ni le vodil gradenj, ampak je
tudi risal načrte zanje. V tem okviru bo posebej obravnavana podružnična
cerkev Sv. Trojice na Gojki nad Frankolovim.  Cerkev, kljub poznemu nastanku, stilno še pripada poznobaročnemu klasicizmu. V predavanju bodo pojasnjeni razlogi za ta zanimiv pojav.

Predavala bo dr. Metoda Kemperl, docentka za zgodovino likovne umetnosti s teorijo umetnosti na oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Ukvarja se predvsem z baročno arhitekturo, njene raziskave pa so prinesle pomembne ugotovitve tudi o baročnem kiparstvu, slikarstvu in kulturi.

Predavanje bo v petek, 27. maja 2011, ob 11. uri
v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.

Več o Historičnem seminarju tudi na http://hs.zrc-sazu.si.

Posvet Kulturna dediščina in prostor

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta vabi na peti posvet Kulturna dediščina in prostor, ki bo posvečen piranskemu mandraču. Potekal bo v ponedeljek, 23. maja 2011 od 17.00, v Prešernovi dvorani.
Vabilo v priponki in na spletni strani
http://uifs.zrc-sazu.si/

Umetnost okrog 1400 : Globalni in regionalni pogledi
Mednarodni znanstveni simpozij pod pokroviteljstvom Mednarodnega odbora za umetnostno zgodovino (Comité International d'Histoire de l'Art - CIHA
Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15
10. – 14. maj 2011
Otvoritev v torek, 10. maja 2011, ob 10. uri

Na prvem mednarodnem znanstvenem simpoziju pod pokroviteljstvom Mednarodnega komiteja za umetnostno zgodovino (CIHA) v Sloveniji bomo obravnavali eno od najbolj kompleksnih in vznemirljivih poglavij v zgodovini umetnosti: umetnost celinske in sredozemske Evrope okoli leta 1400, in to iz raznovrstnih regionalnih in globalnih vidikov. Dosedanja preučevanja in velike razstave so umetnost kontinentalne Evrope in Sredozemlja iz časa okrog 1400 umestila v splošne preglede evropske umetnostne zgodovine. Primer romarske cerkve na Ptujski Gori (okoli 1400) z arhitekturo in kiparsko opremo najvišje kakovosti  pa vendarle kaže, da umetnostno dogajanje na perifernih območjih ni bilo v zadostni meri vključeno v mednarodne raziskave. Umetnost na obrobju namreč odpira posebna vprašanja, ki jih ni mogoče obravnavati samo s preučevanjem vodilnih umetnostnih središč z dvori posvetnih in cerkvenih vladarjev. Simpozij bo omogočil predstavitev umetnostne produkcije izven velikih in dobro znanih središč. Srečanje strokovnjakov iz 16 evropskih in izvenevropskih držav bo odlična priložnost za razrešitev vprašanj, povezanih s prenosom slogovnih značilnosti in ikonografskih motivov. Strokovnjaki bodo razpravljali v okviru štirih tem:

-         Središča in periferija okoli leta 1400: ekonomski in socialni pogoji ter kulturni kontekst umetnostne produkcije v “Evropi regij” in izven nje.

-         Zasebno in kolektivno: naročništvo, reprezentacija, imitacija in oblike pobožnosti.

-         Migracije umetnikov in/ali vzorov. Lokalne delavniške prakse in postopki.

-         Globalni odmevi: recepcija in percepcija umetnosti iz časa okoli 1400.

Simpozij organizirata Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, kjer so jeseni 2009 uvedli študij umetnostne zgodovine in tako ponudili nove možnosti za širjenje umetnostnozgodovinskih znanj, in Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, ki v letu 2011 praznuje devetdeseto obletnico svojega delovanja.


Podrobnosti na spletni strani: http://www.artaround1400.si/

Tiskovna konferenca Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU bo v sredo, 4.5.2011 ob 11.00 predstavil svojo publicistično dejavnost: reviji Acta historiae artis Slovenica in Umetnostna kronika, znanstveno monografijo Mije Oter Gorenčič o samostanski stavbni plastiki 12. in 13. stoletja na Slovenskem in prvo knjigo serije Umetnostna topografija Slovenije, o kočevskih umetnostnih spomenikih (avtorja Blaž Resman in Helena Seražin).

Opozorili bomo tudi na novo zbirko Umetnine v žepu, za katero so že v pripravi nove knjige.

Vabilo na spletni povezavi:
http://uifs.zrc-sazu.si/files/UIFS_TISKOVNA_4_5_2011.pdf

Prisrčno vabljeni.
UIFS in Založba ZRC

 

 

Objava razpisa prostega delovnega mesta na ljubljanskem Oddelku za umetnostno zgodovino

Povzetek s spletne strani Univerze v Ljubljani, dodatne informacije na http://www.uni-lj.si/novica.aspx?id=5470:

FF, Visokošoljski učitelj (do vključno 14.06.2011):
JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:

FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

1. Razpisano delovno mesto:
VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE UMETNOSTNE ZGODOVINE

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Filmska projekcija filma FABIANI : PLEČNIK

Urbanistični inštitut Republike Slovenije vas vabi na ogled dokumentarnega filma avtorja Amira Muratovića FABIANI : PLEČNIK.

Filmska projekcija bo v torek 22.03.2011, ob 17.00 v knjižnici Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, Ljubljana.

Strokovna ekskurzija v Nemčijo

Vabimo vas, da se nam pridružite na strokovni ekskurziji v Nemčijo, ki smo jo pripravili v sodelovanju s turistično agencijo Ars longa. Ker se vsako leto pojavijo težave s premajhnim številom prijavljenih na ekskurzije, smo se letos pri organizaciji povezali z ostalimi stanovskimi društvi (Slovensko etnološko društvo, Slovensko konservatorsko društvo in Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo). Pripravili smo program 5-dnevne strokovne ekskurzije v deželo Severno Porenje - Vestfalija, od 1. do 5. junija 2011.

Cena ekskurzije brez vstopnin znaša za člane SUZD s plačano članarino 300.- €, ob udeležbi najmanj 45 plačnikov (v 4.  zaporednih mesečnih obrokih). Pri  vstopninah bomo v muzejih poskusili doseči nižjo oz. brezplačno vstopnino. Redna cena ekskurzije je 339 €.

V prilogi posredujemo natančen program, ceno in način prijave ter plačila.

Prosim, da ob prijavi navedete, član katerega društva ste.

Rok za prijavo je 18. marec 2011 oziroma do zapolnitve mest na avtobusu.

Upamo na čim večjo udeležbo!

Anđela Horvat: Znanstveni posvet in številka časopisa Peristil posvečena stoletnici rojstva

Društvo umetnostnih zgodovinarjev Hrvaške in zagrebški Inštitut za zgodovino umetnosti vabita k sodelovanju tudi slovenske umetnostne zgodovinarje. Rok za prijavo na simpozij, ki bo v mesecu novembru, je 20. marec.

Več informacij na:  http://www.dpuh.hr/ in http://hart.hr/.

 


Joško Belamarić, Dioklecijanova palača v Splitu: nova spoznanja
Torek, 1. marca 2011, ob 18.00 v predavalnici 343 na ljubljanski Filozofski fakulteti

Oddelek za umetnostno zgodovino in Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo vabita na predavanje dr. Joška Belamarića (»Centar Cvito Fisković«, Split) z naslovom DIOKLECIJANOVA PALAČA V SPLITU: NOVA SPOZNANJA. Predavanje bo v torek, 1. marca 2011, ob 18.00 v predavalnici 343 na ljubljanski Filozofski fakulteti.

 

Predavanje prof. dr. Žige Šmita

smit

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo in Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vas vabita na predavanje prof. dr. Žige Šmita, ki bo v torek, 1. februarja 2011, ob 18.00 na ljubljanski Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, v predavalnici 343 (3. nadstropje levo). Naslov predavanja bo:

ARHEOMETRIČNE IN UMETNOSTNOZGODOVINSKE RAZISKAVE Z IONSKIMI SPEKTROSKOPSKIMI METODAMI

Žiga Šmit je redni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, raziskave pa opravlja na Institutu Jožefa Stefana. Ukvarja se s študijem procesov, ki jih v atomih vzbudijo trki z nabitimi delci, in z razvojem ionskih spektroskopskih metod, med katere spadajo metode PIXE, PIGE in RBS. Zadnjih petnajst let sodeluje v pojektih in programih Narodnega muzeja Slovenije in se posveča neporušnim analizam kovin, stekla, keramike in pigmentov. V predavanju bodo predstavljene najpomembnejše raziskave, ki jih v zadnjem desetletju izvaja s tandemskim pospeševalnikom na Institutu Jožefa Stefana. Obsevanje s protoni namreč vzbudi v atomih karakteristično rentgensko sevanje in žarke gama, ki jih izkoristimo za kemijsko analizo. Protoni se na tarči tudi sipajo, kar nam pokaže sestavo in debelino tankih plasti. Obsevanje ne pusti vidnih sledov, zato metodo hvaležno uporabljamo za analizo dragocenih predmetov. Spoznali bomo sestavo izbranih kovinskih zlitin v zgodnjih zgodovinskih obdobjih, metode izdelave stekla od antike do začetka industrijske dobe, prizadevanja Žige Zoisa za izdelavo kvalitetne keramike, in načine za prepoznavanje kovinskih  pigmentov na likovnih delih.


Vljudno vabljeni!


Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam