A+ | A | A-

Naslov

Slovensko
umetnostnozgodovinsko društvo
(SUZD)
Aškerčeva cesta 2
SI-1000 Ljubljana
tel: (01) 241 12 10

Društvo

Ponovoletno srečanje v četrtek, 11. januarja ob 13.30

 

Spoštovane članice in člani društva, 

vabljeni na ponovoletno srečanje z zdravico in vodstvom po razstavi Helena Vurnik, slikarka in oblikovalka 

v četrtek, 11. januarja 2018 ob 13.30 v Narodni galeriji, vhod Prešernova 24.

Kdor še ni prevzel svojega izvoda dvainpetdesete številke Zbornika za umetnostno zgodovino, bo to lahko storil po ogledu razstave, prav tako bo na srečanju mogoče poravnati članarino za tekoče leto.

 

dr. Andrej Smrekar, predsednik

Ogled Prelovškove vile v Ljubljani

V Plečnikovem letu Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo organizira ogled Prelovškove vile v Ljubljani, za katero je Jože Plečnik zasnoval interier in ureditev vrta. 

petek, 17. novembra, ob 18. uri se zberemo pred Vodnikovim hramom (Vodnikov trg), od koder se bomo odpravili do vile na Zarnikovi ulici, kjer nas bo sprejel dr. Damjan Prelovšek.

Dodaten termin za ogled vile je v sredo, 6. decembra ob 18. uri.

 

V skupino sprejmemo 10 udeležencev. Obvezne prijave zbiramo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Vabljeni!

V okviru cikla predavanj Plečnik v pogledu od zunaj

bo 21. novembra ob 18.00 v Avditoriju Narodne galerije predaval

dr. Richard Kurdiovsky

Alfred Kastelic, prijatelj in sodelavec Jožeta Plečnika

Alfred Kastelic, leta 1870 rojen nemško govoreči domačin iz Celja, je študiral na dunajski Akademiji za likovno umetnost pri različnih profesorjih kot sta Friedrich Schmidt in Otto Wagner. Po smrti Viktorja Luntza je postal njegov namestnik na osirotelem oddelku za arhitekturo dunajske Akademije, kjer je na predavanjih nadomeščal svojega tasta Georga Niemanna. Do leta 1924 je Kastelic poučeval na več izobraževalnih institucijah kot je denimo Državna umetnostno-obrtna šola na Dunaju. Poleg izjemne podobnosti z deli Josefa Hoffmana, ki vključuje elemente tipičnih regionalnih in ljudskih oblik ter njegovih povezav z neogotskim ekspresionizmom, se v Kastelicovem delu kaže neoklasicistični podton, ki ga povezuje z delom prijatelja Jožeta Plečnika. Alfred Kastelic se uvršča med ''drugorazredne'' arhitekte, čigar dela lajšajo razumevanje zgodovine srednjeevropske arhitekture zgodnjega 20. stoletja v vsej njeni raznoliki kompleksnosti.

Richard Kurdiovsky je šudiral je umetnostno zgodovino, zgodovino, klasično arheologijo in slavistiko na Dunaju. Leta 2000 je magistriral na temo o Alfredu Kastelicu, na Slovenskem rojenemu arhitektu in študentu Friedricha Schmidta in Otta Wagnerja. Leta 2008 je doktoriral na temo umetniškega odnosa med Carlom Hasenauerjem in Gottfriedom Semperjem. Med leti 1997 in 2004 je skrbel za arhitekturno zbirko v Albertini, leta 2001 je postal asistent na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Univerze na Dunaju, od 2008 poučuje na Univerzi na Dunaju in Dunajski tehnološki univerzi. Je član Avstrijske akademije znanosti. Področja njegovih raziskav zajemajo srednjeevropsko arhitekturo od baroka do 20. stoletja in urbano kulturo habsburške monarhije.

Predavanje bo v angleškem jeziku. Vstop je prost.

Vabljeni!

Predstavitev nove številke Zbornika za umetnostno zgodovino

 

Vabimo vas na predstavitev dvainpetdesete številke Zbornika za umetnostno zgodovino, ki bo v sredo, 25. 10. 2017, ob 14. uri v Slavnostni dvorani Narodne galerije. 

Pred originalom bo novo atribucijo in provenienco slike Pietà iz Šmarja-Sap predstavil Matej Klemenčič. Sledila bo manjša pogostitev v kavarni.

 

Ob tej priložnosti boste člani društva lahko prevzeli svoj izvod zbornika. Zbornik lahko od danes naprej dobite tudi v tajništvu Oddelka za umetnostno zgodovino na Aškerčevi 2 in ga preberete na spletnih straneh društva.

Če si želite dopolniti zbirko zbornikov, lahko na Oddelku za umetnostno zgodovino stare številke do vključno leta 2011 kupite po ceni 1€.

 

Vabljeni!

Cikel predavanj Plečnik v pogledu od zunaj

"Trden kamen in veliko svetlobe." 
Granitna fasada Zacherlove hiše in njen pomen

prof. dr. Jindrîch Vybíral 

v torek, 24. oktobra 2017, ob 18. uri v Avditoriju Narodne galerije (vhod Prešernova 22)


Predavatelj bo interpretiral simbolni pomen Plečnikove Zacherlove hiše, s poudarkom na njeni fasadni oblogi in gradbenih materialih zanjo. Po predavateljevem mnenju Plečnik ni le poskušal rešiti estetskega problema abstraktne forme, temveč prek preprostosti in izraznosti materialov stremel k "spiritualizaciji" svoje arhitekture. Granitna obloga na fasadi naj bi bila izraz nespremenljivosti, ne le v materialni snovi stavbe, temveč predvsem filozofskega prepričanja, ki sta mu sledila tako arhitekt kot naročnik.Predavanje bo v angleškem jeziku. Vstop je prost.

Dr. Jindrîch Vybíral  je profesor umetnostne zgodovine na Akademiji za umetnost, arhitekturo in oblikovanje v Pragi. Objavil je več študij in knjig o srednjeevropski arhitekturi v 19. in 20. stoletju.

Zborovanje SMD – SUZD, Beltinci, 29. - 30. 9. 2017
Beltinci, Kulturni dom, Ulica Štefana Kovača 1

STALNA MUZEJSKA RAZSTAVA

Slovensko muzejsko društvo in Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo vabita na zborovanje v Beltince. Za udeležbo na posvetu in ekskurziji se lahko prijavite s prijavnico.

 

Program

Petek, 29. 9. 2017
8.00-9.00 / Prihod in registracija udeležencev

9.00 – 9.30 / Odprtje zborovanja in pozdravni nagovori:
Metka Fujs, direktorica Pomurskega muzeja Murska Sobota
Milan Kerman, župan občine Beltinci
Flavio Bonin, predsednik SMD
Andrej Smrekar, predsednik SUZD

Poziv za prijavo prispevkov na strokovnem posvetu

Stalne umetnostne zbirke v slovenskih muzejih

Posvet Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva v Murski Soboti, 29. septembra 2017

v okviru Zborovanja Slovenskega muzejskega društva

V zadnjih desetih letih je kar nekaj slovenskih muzejev prenovilo svoje stalne zbirke, med njimi tudi oba nacionalna umetnostna muzeja. Danes še vedno velja prepričanje, da je stalna zbirka konstitutivni del muzejske ustanove, ki je tudi osnova za institucionalno kategorizacijo. Čeprav vse umetnostne institucije v naši tradiciji poimenujemo "galerija", razvid pri ministrstvu deli galerije na institucije s stalno zbirko in brez nje.

Stalna zbirka je tudi najbolj kompleksna muzejska naloga, ki odgovarja na vprašanje o identiteti skupnosti in je zato nujno vpeta v ideološko konstrukcijo skupnosti v danem zgodovinskem trenutku. Muzeji posredujejo vrednote in jih morajo v ta namen preoblikovati v reprezentacijo. Položaj in poslanstvo muzejskih ustanov muzejskemu delu dajeta privilegiran položaj, saj se lahko uresničujeta v razponu od slepega podrejanja politično normiranim vrednotam do prizadevanj za njihovo spremembo s kritičnim mišljenjem v interesu demokratizacije družbe.

Kandidate prosimo za kritične poglede na obstoječe stanje, na posamezne primere, na hierarhično razmerje nacionalna ‒ regionalna zbirka itd. Ali imajo tradicionalne stalne zbirke danes alternativo, glede na to, da imajo občasne razstave več obiska?

Pogledi na problematiko se med univerzitetno-inštitutskim (teoretičnim) in muzejskim (pragmatičnim) nujo razlikujejo, tudi konservatorji utegnete imeti svoje artikulirano stališče (vsaj glede razmerja med spomeniškim prostorom in vsebino). Želimo si soočiti različne poglede in s teoretičnim premislekom spodbuditi k novim spoznanjem in progresivnim premikom v praksi.

S Slovenskim muzejskim društvom pripravljamo skupno zborovanje, na katerem bo kolokvij o Stalnih umetnostnih zbirkah ena od sekcij prireditve v organizaciji SUZD. Kolokvij bo 29. in ekskurzija 30. septembra 2017 v Murski Soboti.

Zainteresirane referente prosim, da pošljejo predlog (do 800 znakov) do 15. junija 2017 na naslov društva, Aškerčeva 2 ali po elektronski pošti na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  . V primeru večjega števila predlogov bo Izvršilni odbor pripravil izbor.

Dr. Andrej Smrekar

predsednik

V okviru cikla predavanj v Plečnikovem letu

Plečnik v pogledu od zunaj

bo 6. junija ob 18.00 v Avditoriju Narodne galerije predaval izjemni predavatelj

Prof. Emer. Dr. Steven Mansbach

Idiosinkratična moderna arhitektura

Ustvarjalna kombinacija konservativnih referenc in ideologije na eni in moderne arhitekture na drugi strani je bila deležna zelo malo pozornosti. Zaradi prevladujoče povezave liberalnih vrednot z modernimi oblikami in metodami, ki so jih dolgo s silno vnemo promovirali številni modernistični inovatorji, običajno poudarjamo preplet naprednih nazorov in revolucionarnih oblik. Toda to predstavlja le eno plat zaokrožene podobe modernizma. Ob upoštevanju idiosinkratične in ne-standardne arhitekture Jožeta Plečnika in ob vpogledu v opus pomembnega in hkrati dolgo spregledanega vzporednega katalonskega primera Lluísa Domènecha i Montanerja (1850-1923), bomo morda končno lahko rekonstruirali ideološko kompleksnost in estetsko celovitost modernistične arhitekture v celoti.

An Idiosyncratic Modern Architecture

Little attention has been paid to the creative combination of conservative reference and ideology, on the one hand, and modern architecture on the other. Due to a prevailing association of liberal values with modernist forms and methods, long powerfully advanced by many of modernism's greatest innovators, we tend to emphasize the union of progressive attitudes and revolutionary forms. But this represents only one side of a fully-rounded modernism. By considering the idiosyncratic and non-standard architecture created by Jože Plečnik, and by examining the critically important but long-overlooked parallel case of Lluís Domènech i Montaner (1850-1923), we might begin to restore the ideological complexity and aesthetic wholeness of modernist architecture in general.

Predavanje bo v angleškem jeziku.

Prosimo za potrditev udeležbe na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Prof. dr. Steven Mansbach je zaslužni profesor na University of Maryland, USA in eden najvidnejših raziskovalcev modernizma v Srednji Evropi.

Jeseni izide nova knjiga o katalonskem modernizmu, ki jo bo dodal izjemnemu seznamu:

Riga's Capital Modernism, (Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2013)

New Histories and New Methods in Engaging the Eastern European Avant-Gardes,(special issue of ARS: Časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied / Journal of the Institute of Art History of the Slovak Acadaemy of Sciences), vol. 45, number 1, December 2012 (guest editor)

Graphic Modernism from the Baltic to the Balkans, 1910-1930, (New York: The New York Public Library, 2007)

Modern Central European Landscape Design (special volume of CENTROPA: A Journal of Central European Architecture and Related Arts), vol. 4, number 2, May 2004 (co-edited with Joachim Wolschke-Bulmahn)

Gränsländer: Östersjön i ny gestalt (co-editor and author with Janis Kreslins and Robert Schweitzer) (Stockholm: Atlantis, 2003)[Latvian edition, with numerous additional essays by a host of authors, Riga: At'na, 2003]

Konok, (coauthor with Peter Baum and Lászlo Beke) (Budapest: Balassi, 2001) monographic study in French and Hungarian of a contemporary Franco/Swiss/Hungarian constructivist

Modern Art in Eastern Europe, From Baltic to the Balkans, ca. 1890-1939, (Cambridge University Press, 1999; softcover, 2000) awarded the Prix de la Confédération Internationale des Négociants en Oeuvres d'Art for best book manuscript in the arts for 1997; a publication subvention award from the Millard Meiss Publication Fund of the College Art Association of America; a special publication award of the Samuel H. Kress Foundation; and a publication award from The J. Paul Getty Grant Program

EKSKURZIJA ČREŠNJEVEC - SLOV. BISTRICA - ŠMARTNO NA POHORJU
 
 
Vabljeni na pomladansko ekskurzijo Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva, ki jo bo vodil dr. Ferdinand Šerbelj. V soboto, 13. maja 2017, nam bo predstavil romanske in baročne znamenitosti na Črešnjevcu, v Slovenski Bistrici in v Šmartnem na Pohorju.
Program je sledeč:
7.00 odhod iz Tivolija
 - Tepanje - postanek za kavo
9.00 Črešnjevec, c. sv. Mihaela
10.00 Slov. Bistrica, ž. c. sv. Jerneja 
10.45 c. sv. Jožefa nad Slov. Bistrico
12.00 Grad Slovenska Bistrica
 - odmor v grajski kavarni in ogled Bistriškega gradu (prost vstop z veljavno izkaznico)
Po ogledu gradu odhod v Šmartno na Pohorju, kjer bomo imeli tudi pozno kosilo.
Cena ekskurzije znaša za člane društva 10 eur, za nečlane 20 eur. Znesek poravnate ob prijavi na TRR društva: SI56 0201 0001 5640 440. Cena kosila bo znana po prvomajskih praznikih, ob prijavi pa navedite ali želite vegetarijanski meni. Prijave zbiramo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pomladanski ciklus predavanj Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva

Orfejev spomenik na Ptuju. Razmislek o njegovi ikonografiji

dr. Katarina Šmid

torek, 28. marca 2017 ob 18.00

v Avditoriju Narodne galerije (vhod s Prešernove 22)

Orfejev spomenik na Ptuju sodi med  najbolj prepoznavne rimske spomenike na območju današnje Republike Slovenije, a vendar, bržkone zaradi svoje ohranjenosti, ki jo je že dodobra načel zob časa, zaslužene celostne pozornosti ni bil deležen. Osrednje likovno polje zaseda v umetnosti rimske dobe sicer priljubljeni prizor Orfeja med živalmi, ki pa je bil ravno v sepulkralnem kontekstu potisnjen v ozadje, saj se nagrobne stele s tem prizorom nahajajo zgolj v Panoniji in sosednjem Noriku. Neprimerno bolj priljubljen je bil prizor na mozaikih, ki so razporejeni domala preko vseh provinc rimskega cesarstva. Predavanje bo obravnavalo tako prizore, ki si jih je na svojem nagrobnem spomeniku zaželel eminentni oblastnik rimske Pojtovione, Mark Valerij Ver, kakor tudi njihovo soodvisnost od sorodnih upodobitev.

Dr. Katarina Šmid je docentka na Oddelku za arheologijo in dediščino Fakultete za humanistične študije in znanstvena sodelavka na Inštitutu za arheologijo in dediščino Univerze na Primorskem. Doktorirala je pod mentorstvom Stanka Kokoleta z disertacijo o prizorih iz trojanske vojne in mita o Orestu na nagrobnih spomenikih Celeje, Viruna in Pojtovione, tekom podiplomskega študija je kot štipendistka gostovala v Pisi  (Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Lettere) in Kölnu (Universität zu Köln, Philosophische Fakultät). Okvirna tema njenega raziskovanja so likovne korenine rimskih figuralnih motivov na nagrobnih spomenikih Norika in Panonije, pri čemer se osredotoča zlasti na mitološke pripovedne prizore in njihove sorodnosti oziroma specifike z upodobitvami v drugih provincah in v prestolnici cesarstva. Je avtorica več člankov o rimskih mitoloških prizorih na nagrobnih spomenikih Norika in Panonije.

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam