A+ | A | A-

Naslov

Slovensko
umetnostnozgodovinsko društvo
(SUZD)
Aškerčeva cesta 2
SI-1000 Ljubljana
tel: (01) 241 12 10

Društvo

Javni razpis in poziv za predlaganje kandidatov za nagrado in priznanja Izidorja Cankarja leta 2017

 

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo na podlagi statuta društva in v skladu s pravilnikom, objavljenim na spletni strani društva

objavlja

JAVNI RAZPIS IN POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA NAGRADO, PRIZNANJE IN ČASTNO PRIZNANJE IZIDORJA CANKARJA

za življenjsko delo in za izjemne raziskovalne dosežke ter za posebne zasluge na področju umetnostne zgodovine in drugih z umetnostno zgodovino sorodnih ved.

Kandidate za nagrade, priznanja in častna priznanja lahko predlagajo strokovne organizacije, ki opravljajo strokovne naloge, posamezniki na področju umetnostne zgodovine in varstva kulturne dediščine ter člani društva. Pisne predloge s podatki naj predlagatelji pošljejo na naslov:

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo
c/o Oddelek za umetnostno zgodovino
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
s pripisom: za nagrade Izidorja Cankarja – ne odpiraj!

Rok za predložitev predlogov je 20. februar 2017.

Več informacij na spletnem naslovu: /images/stories/doc/Pravilnik%20nagrade.pdf

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo vabi na predavanje

Marjan Groot

Amsterdamska šola oblikovanja

v četrtek, 26. januarja 2017, ob 19.00

avditorij Narodne galerije, vhod s Prešernove 22 (nekdanji vhod v telovadnico Narodni dom)

Predavanje bo v angleškem jeziku.

Predavanje se osredotoča na nizozemsko ekspresionistično gibanje v arhitekturi in oblikovanju med 1910 in 1930, ki ga poimenujemo tudi Amsterdamska šola. Arhitektura Amsterdamske šole je mednarodno uveljavljena. Priznana je kot izjemno originalen ustreznik živahnega anti-racionalističnega gibanja v oblikovanju v Evropi med svetovnima vojnama. Gibanje je bilo tema nedavne razstave v Stedelijk Museum Amsterdam (9. april – 28. avgust 2016), ki jo je kurirala Marjan Groot. Več na:  http://www.stedelijk.nl/en/exhibitions/living-in-the-amsterdam-school#sthash.JxKF7hAn.dpuf

Marjan Groot je študirala kulturno antropologijo in umetnostno zgodovino v Amsterdamu in Leidnu, diplomirala pa na Akademiji za umetnost in oblikovanje v Amsterdamu. Doktorirala je iz zgodovine oblikovanja in umetne obrti. Objavlja razprave o teoretičnih vidikih oblikovanja v zgodovini in sedanjosti, o delovanju različnih vizualnih medijev in pojmu oblikovanja, križpotjih oblikovanja v različnih kulturnih kontekstih, o ornamentu, o spolu in oblikovanju ter o oblikovanju in biotehnologiji. Predava kot izredna profesorica o zahodnoevropskem oblikovanju in umetni obrti na Vrije Universiteit Amsterdam, Nizozemska.

Vljudno vabljeni!

Ponovoletno srečanje in 1. občni zbor

Spoštovane kolegice in kolegi,

letošnje ponovoletno srečanje združujemo z občnim zborom zaradi spremembe statuta, ki jo moramo doseči pred volitvami. Spremembo statuta mora izglasovati občni zbor.

 

V petek, 13. januarja 2017 ob 13. uri

Predavalnica Narodne galerije, vhod na Cankarjevi 20.

 

Dnevni red:        1. Izvolitev delovnega predsedstva in ugotovitev sklepčnosti

                               2. Predstavitev programa 2017 in 2018

3. Sprememba statuta

4. Razno

5. Ogled Kolekcije Vugrinec

6. Novoletna zdravica

 

Sprememba statuta se nanaša na podaljšanje mandata predsedniku in članom IO iz 2 na 4 leta.

Glede na možnost, da bomo zaradi sklepčnosti morali OZ odložiti, bomo v pavzi pred 2. točko izvedli vodstvo.

 

 

Dr. Andrej Smrekar

Predsednik 

 

Dominikanski samostan na Ptuju
Prihodnost samostana in možnosti njegove namembnosti
Predstavitev rezultatov delavnice pod mentorstvom prof. dr. Fransa Brouwerja
Četrtek, 11. decembra 2014, ob 18. uri v dominikanskem samostanu na Ptuju

Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Mestna občina Ptuj vljudno vabita na predstavitev rezultatov delavnice, na kateri so sodelovali študentje Filozofske in Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru ter sodelavci iz Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož in ZRS Bistra Ptuj. Ob finančni podpori Mestne občine Ptuj in pod mentorstvom prof. dr. Fransa Brouwerja (Amsterdam) ter izr. prof. dr. Marjete Ciglenečki (FF UM) so mladi udeleženci delavnice oktobra in novembra 2014 razpravljali o možnostih prihodnje namembnosti dominikanskega samostana. Rezultate svojega dela želijo razgrniti pred javnostjo in spodbuditi široko razpravo o prihodnosti enega najpomembnejših spomenikov pridigarskih redov v srednjeevropskem prostoru.

Na prireditvi bo na prodaj tematska številka Časopisa za zgodovino in narodopisje (letnik 85, nova vrsta 50, zvezek 1-2, 2014); v reviji so objavljeni referati z znanstvenega posveta Dominikanski samostan : nova spoznanja ob prenovi in načrti za prihodnost, ki je potekal 31. maja 2013 na ptujskem gradu.

Vljudno vabljeni!

 

 

 

Slovenska umetnostna zgodovina in njeni producenti
Delovanje in družbena vloga strokovnjakov nekdaj in danes
6. posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev
Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana, 5.-6. december 2014

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti skupaj z Oddelkom za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Slovenskim umetnostnozgodovinskim društvom vabi na 6. posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev, ki bo potekal 5. in 6. decembra 2014 v Ljubljani. Tema posveta je:

Slovenska umetnostna zgodovina in njeni producenti: Delovanje in družbena vloga strokovnjakov nekdaj in danes

Program simpozija je dostopen na spletni strani:
http://uifs.zrc-sazu.si/sl/dogodki/6-posvet-slovenskih-umetnostnih-zgodovinarjev#v

V okviru simpozija bo potekal tudi občni zbor SUZD, ki se bo začel ob 9. uri in nadaljeval ob 12. uri.

Dnevni red in gradivo sta dostopna na spletni strani:
http://www.suzd.si/zbornik/474-obcni-zbor-2014

 

Lepo vabljeni!

Arhitekturna zgodovina: Arhitektura in politika
Oddelek za umetnostno zgodovino FFUL, petek-sobota, 28.-29. november 2014

Oddelek za umetnostno zgodovino FFUL in Restavratorski center ZVKDS vas vabita na bienalni simpozij Arhitekturna zgodovina, ki bo letos potekal na temo Arhitektura in politika. V petek, 28. novembra, bodo po uvodnih nagovorih ob 10.00 v predavalnici 18 v pritličju Filozofske fakultete predavanja v predavalnici 343 v 3. nadstropju (začetek ob 10.40).

Povezava do programa in povzetkov: Arhitektura in politika

Vljudno vabljeni!

 

Občni zbor SUZD za leto 2014
Petek, 5. 12. 2014, ob 9.00.
ZRC SAZU, Prešernova dvorana, Novi trg 4

Spoštovane kolegice in kolegi!

Vabimo vas na redni občni zbor, ki bo v petek, 5. decembra 2014, ob 9. uri v Prešernovi dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4/pritličje.

Dnevni red:
1. Finančno in vsebinsko poročilo za leto 2014
2. Izvolitev predsednika, podpredsednika, članov Izvršilnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije
3. Sprememba statuta SUZD
4. Razno

Gradivo za spremembo statuta (kliknite na link):
- popravki
- čistopis popravljenega statuta

 

 

Velázquez - Kunsthistorisches Museum
Sobota, 13. decembra 2014

Spoštovane kolegice in kolegi!

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo v soboto, 13. decembra 2014 organizira ogled razstave Velázquez v Kunsthistorisches Museumu na predprazničnem Dunaju.

Predviden odhod iz Ljubljane                   ob   6.00
voden ogled razstave v 2 skupinah         ob 12.00

vodstvo traja ok. 1 ure

Odhod z Dunaja                                              ob. 20.00
Vrnitev v Ljubljano                                        ob. 01.00

dr. Mina Mušinović: Javni spomeniki 20. stoletja na Gorenjskem: … et maneat semper…
Ljubljana, Narodna galerija, 19. novembra ob 17.00.

Spoštovane kolegice in kolegi,

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo vas vabi na predavanje dr. Mine Mušinović z naslovom Javni spomeniki 20. stoletja na Gorenjskem. Predavanje bo v Narodni galeriji v sredo, 19. novembra 2014 ob 17.00.

Povzetek

S kratkim sprehodom skozi znano in manj znano memorialno dediščino na Gorenjskem bo nekaj ključnih primerov izmed dobrih petsto javnih spomenikov, postavljenih na Gorenjskem predvsem v drugi polovici 20. stoletja, predstavljenih v luči novih znanj, razumevanj in interpretacij pa v okviru novih pogledov na zgodovino, nerazdružno povezanih s spreminjajočo se politično situacijo in pod neusmiljenim bremenom časa. Predavanje bo osvetlilo delovanje nekaterih danes povsem pozabljenih umetnikov, ki so na Gorenjskem pustili svoj pečat, kot bodo izpostavljeni tudi primeri najbolj izvirnih in umetniško dovršenih spomenikov.

Dr. Nataša Ivanović: Lovro Janša in slikarske formulacije dunajske krajine
Ljubljana, Narodna galerija, 13. novembra ob 17.00.

Spoštovane kolegice in kolegi,

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo vas vabi na predavanje dr. Nataše Ivanović z naslovom Lovro Janša in slikarske formulacije dunajske krajine. Predavanje bo v Narodni galeriji v četrtek, 13. novembra 2014 ob 17.00.

Vplivi in delovne naloge, ki jih je Lovro Janša (1749–1812) prejel kot študent krajinske risbe na dunajski akademiji in nato posredoval kot profesor, odgovarjajo na vprašanje, kakšen tip umetnika je sploh bil: je bil samo posnemovalec, eklektik oziroma umetnik, ki je vzorce iz preteklosti uspešno združil v kompozicijo umetnine, ali je bil inovator. Predavanje bo osvetlilo pogled na slikarske formulacije krajinske podobe na Dunaju preko opusa Lovra Janše, iz katerega je razvidno, da je pri oljnih slikah sledil že uveljavljenim starim vzorcem, pri grafiki in risbi pa je vpeljal likovne novosti. Te so zlasti pomembne pri vizualizaciji mestne podobe okoli leta 1800.

 

Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam